„Писмо и традиција – Натписи на етнографским предметима“

Поводом Дана државности у Малом салону Народног музеја Зрењанин публика ће од петка 11. фебруара бити у прилици да погледа изложбу „Писмо и традиција – Натписи на етнографским предметима“ ауторке Вјере Медић, музејског саветника Етнографског музеја у Београду.

Изложбу чине мотиви слова и словних натписа на етнографским предметима из 19. и 20. века, који су део културне традиције Срба и других народа који су живели на овим просторима. Изложба је настала 2016. године у оквиру обележавања 115 година постојања Етнографског музеја у Београду.

Предмети из чак 18 збирки систематизовани су у 8 функционалних категорија, а изложбу карактерише разноврсност у техничком, функционалном, садржинском и ликовном погледу.

Натписи сакупљени у овој поставци се могу пратити хронолошки и тематски, сагледавајући развој ћирилице који је нарочито био важан у периоду пре Вукове реформе.

Уз разноликост садржаја и форми натписа, тема изложбе је и осветљавање комплексних значења натписа и одабраних предмета у материјалном, друштвеном и духовном животу појединца и заједнице.

Изложба наглашава однос и преплитање утемељених вредности традиционалног српског друштва 19. и 20. века и његове снажне тежње за усвајањем токова савременог европског грађанског друштва.

Од ретке појаве до велике заступљености мотива писма на предметима свакодневне употребе кроз изложбу је осликан процес неформалног описмењавања становништва и рефлексија развоја институционалног школства и просвете.

Изложба ће бити отворена до 25. марта 2022. године, а надлежни кустос у Народном музеју Зрењанин је Бранка Сикимић, виши кустос-етнолог.

Прочитајте остале актуелности

Народни музеј Зрењанин

Актуелности