Nastavak Erasmus+ projekta – storytelling radionica

„Narodni muzej Zrenjanina nastavlja sa realizacijom evropskog Erasmus + projekta pod nazivom Train2Sustain, sa svojim partnerima iz Austrije, Grčke i Slovenije. Održana je i snimljena storytelling radionica koja obrađuje susrete, sukobe i saveze između avarskih i slovenskih plemena tokom 6. veka nove ere, na teritoriji Banata i Vojvodine. Radionica je snimana profesionalnom kamerom , ali i mobilnim telefonom, kao tehnikom koja je svakom dostupna. Napravljena su dva filma, različitog tehničkog kvalieta, pa će se u narednom periodu pratiti i upoređivati pregledi dva snimka i običnog, tekstualnog, izveštaja sa radionice.

Autori radionice su bibliotekar, Vladimir Tot, i arheolog, Aleksandar Šalamon. Radionica je izvođena kao ilustracija i afirmacija eksponata iz arheološke zbirke muzeja, kostura avarskog ili slovenskog ratnika. Radionicu su vodili bibliotekari, Vladimir Tot i Tanja Graovac. Osim arheoloških fakata, deci je kroz priču predočena i tema prijateljstva, tolerancije i međusobne saradnje, kao alternativa sukobima, ratovima i neprijateljstvima.

Pre pripovedanja, tokom prvog dela radionice, deca su u atrijumu Muzeja, sa voditeljima radionice razgovarali o tome kako stvari dospevaju u muzej, ko ih proučava, šta su arheologija, paleontologija i geologija. Zatim su na improvizovanom arheološkom nalazištu, sa arheološkim alatom, iskopavala delove kostura napravljenog od papirmašea i sastavljali ga sa voditeljima radionice koji su glumili arheologe. Kostur je dobio ime po jednom od junaka iz priče koju su pisali bibliotekari, saradnici-volonteri na ovom projektu, a zatim je odnet u arheološku sobu u kojoj je pravi kostur avarskog/slovenskog ratnika i gde su deca slušala priču o neobičnom prijateljstvu dva mlada ratnika iz sukobljenih plemena, njihovim avanturama i saradnji. Pripovedanje je praćeno prezentacijom na video bimu. Tokom pripovedanja, deca su uključivana u priču, tako što su na određenim mestima postavljala pitanja, davala komentare ili proizvodila određene zvuke sa voditeljima radionice. Tokom trećeg dela radionice, rađena je dramska radionica, deca su podeljena na dva plemena, trebala su osmisliti sa voditeljima svoje pozdrave, svoja obeležja plemena, i nešto od oruđa/oružja/dobara, specifičnih za avarsko ili slovensko pleme. Zatim su se susreli, razmenili pozdrave i dobra, uz razgovor o prednostima saradnje u odnosu na konflikt.

Filmovi koji su snimljeni biće postavljeni na društvene mreže, tako da svi zainteresovani mogu gledati radionicu. Na taj način se afirmiše arheološka zbirka muzeja, izlazi se u susret zahtevima mlađe generacije, i istražuju se novi modeli rada muzeja u uslovima izazvanim pandemijom virusa kovid-19.“

Linkovi ka filmovima koji su snimani profesionalnom kamerom:

https://youtu.be/pTnElgbY73s

https://youtu.be/j-vW-dtMpAU

https://youtu.be/RKLyufDnkno

Linkovi ka filmovima koji su snimani mobilnim telefonom:

https://youtu.be/mOPOxUgRtT0

https://youtu.be/Bbbq5EIAxa8

https://youtu.be/d-NzHVuJB7g

Pročitajte ostale aktuelnosti

Narodni muzej Zrenjanin

Aktuelnosti