Соба број 1

Соба бр. 1 репрезентује раскошан грађански ентеријер карактеристичан за прву половине XX века. Експонати ове изложбене просторије имају стилске одлике позног историцизма, сецесије – која своју пуну афирмацију достиже на Светској изложби у Паризу 1900, али и ар декоа промовисаног на Интернационалној изложби модерне декоративне и индустријске уметности у Паризу 1925. године. Сецесија је међународни уметнички стил који се свеобухватно ширио свим областима и сферама модерног живота. Инспирисан је пре свега природним облицима и структурама — не само код цветова и биљака и сл., него свим закривљеним стилизованим линијама. Овај стил прихвата потпуно нова декоративна решења, одбацујући академизам и еклектику, тежећи ка модерности и функционалности, која долази до пуног изражаја тек са позним ар декоом. Локална индустрија у потпуности прихвата нове стилове и своје производе презентује на значајним европским изложбама. Примера ради Торонталска фабрика тепиха учествује на Светској изложби у Паризу 1900. године, Гутманова фабрика тепиха на Државној изложби у Печују 1907, а фабрика намештаја „Антон Бенце и син” осваја три значајне награде на изложбама у Паризу, Бриселу и Лондону 1934. године и др. Централну витрину просторије краси сребрнина, која је продукт врхунских средњеевропских (пре свега бечких) фабрика и мануфактура, као што су: Аргентор – Руст и Хецел, Мориц Хакер, Албер Колер и комп. и др.