Kustosi

Jelena Gvozdenac Martinov

Slikar – viši restaurator
Direktor Narodnog muzeja Zrenjanin

mr Milan Grahovac

Magistar slikarstva – kustos

Aleksandar Šalamon

Kustos – arheolog

Dušan Marinković

Viši kustos – grafički dizajner, akademski fotograf

Vladislava Ignjatov

Kustos – istoričar

Siniša Onjin

Kustos – istoričar

Srđan Priljeva

Kustos – istoričar

Bojana Petraš

Diplomirani bibliotekar u Specijalnoj biblioteci Narodnog muzeja u Zrenjaninu

Nataša Knežević

Viši kustos – biolog

Dejan Vorgić

Kustos – istoričar umetnosti

mr Rajka Grubić

Muzejski savetnik – etnolog

Ksenija Mihić

Kustos – etnolog

Branka Sikimić

Kustos – etnolog

Aleksandra Đukić

Kustos – etnolog

Olivera Skoko

Viši kustos – istoričar umetnosti

Biljana Dimkić Krčmar

Kustos – istoričar umetnosti

Ivana Arađan

Diplomirani istoričar umetnosti, kustos

Sanja Vrzić

Viši kustos – odnosi s javnošću

Konzervatori i restauratori

Dijana Boroš

Samostalni preparator za konzervaciju keramike

Tatjana Petrović

Samostalni preparator za konzervaciju metala

Ana Kostadinović Nemet

Konzervator restaurator

Olivera Janjuš Starčević

Preparator tehničar