Kustosi

Siniša Onjin

Kustos – istoričar

v.d. direktora Narodnog muzeja Zrenjanin

mr Milan Grahovac

Magistar slikarstva – kustos

Aleksandar Šalamon

Kustos – arheolog

Dušan Marinković

Viši kustos – grafički dizajner, akademski fotograf

Vladislava Ignjatov

Viši kustos – istoričar

Srđan Priljeva

Viši kustos – istoričar

Ksenija Mihić

Kustos – etnolog

Bojana Petraš

Diplomirani bibliotekar u Specijalnoj biblioteci Narodnog muzeja u Zrenjaninu

Nataša Knežević

Viši kustos – biolog

Dejan Vorgić

Kustos – istoričar umetnosti

mr Rajka Grubić

Muzejski savetnik – etnolog

Branka Sikimić

Viši kustos – etnolog

Aleksandra Đukić

Kustos – etnolog

Olivera Skoko

Viši kustos – istoričar umetnosti

Biljana Dimkić Krčmar

Kustos – istoričar umetnosti

Ivana Arađan

Viši kustos – istoričar umetnosti

Sanja Vrzić

Viši kustos – odnosi s javnošću

Konzervatori i restauratori

Jelena Gvozdenac Martinov

Slikar – viši restaurator

Dijana Boroš

Samostalni preparator za konzervaciju keramike

Ana Kostadinović Nemet

Konzervator restaurator

Tatjana Petrović

Samostalni preparator za konzervaciju metala

Olivera Janjuš Starčević

Preparator tehničar