U okviru projekta „Train2Sustain” koji finansira Evropska unija (ERASMUS+), Narodni muzej Zrenjanin se od juna 2021. godine bavi različitim oblicima digitalizacije kulturnih sadržaja. Od izbijanja pandemije Covid19 sve više institucija kulture je počelo da se obraća svojoj publici putem različitih onlajn sadržaja, u nedostatku događaja sa publikom. Projektom „Train2Sustain” Narodni muzej Zrenjanin će u naredne 2 godine zajedno sa partnerskim organizacijama iz Austrije, Slovenije i Grčke istraživati različite mogućnosti za digitalizaciju kulturnih događaja. U drugom koraku, rezultati će biti sažeti u priručnik i predstavljeni na posebnoj veb stranici projekta.

Klikom na sliku

možete posetiti train2sustain sajt