Nataša Knežević

Rođena 20. juna 1983. godine u Zrenjaninu. Završila Zrenjaninsku gimnaziju 2002. gododine. Diplomirala 2007. gododine sa temom Heksamerini – taksonomski markeri insekata na Prirodno – matematičkom fakultetu u Novom Sadu, odsek za biologiju i ekologiju, smer...