Vladislava Ignjatov

Diplomirala je na Grupi za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Od 2011. godine radi u Narodnom muzeju Zrenjanin. Pre toga bavila se pedagoškim radom u osnovnim i srednjim školama. Zvanje kustosa stekla je 2013, temom Lični predmeti nekih od najistaknutijih...