mr Milan Grahovac

Milan Grahovac je rođen 1958. godine u Zrenjaninu. Diplomirao je slikarstvo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu 1989. godine u klasi profesora Jovana Rakidžića. Specijalizirao je grafiku-litografiju na grafičkom odseku Akademije lepih umetnosti ”Minerva” u...