Nevena Dujin Grković

Rođena u Zrenjaninu 1963. godine. Diplomirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na odseku za Istoriju umetnosti, 1987. godine. Radi na poslovima muzejskog pedagoga od 1996. godine, posle šest godina rada u prosveti. Stručni ispit u prosveti položila...