Sanja Vrzić

Diplomirala na Filološkom Fakultetu Beogradskog Univerziteta, grupa Orijentalna filologija. Posle nekoliko godina radnog iskustva kao novinar i dopisnik pisanih i elektonskih medija od septembra 2005. godine radi na poslovima odnosa s javnošću u Narodnom muzeju...