Vladislava Ignjatov

Diplomirala je na Grupi za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Od 2011. godine radi u Narodnom muzeju Zrenjanin. Pre toga bavila se pedagoškim radom u osnovnim i srednjim školama. Zvanje kustosa stekla je 2013, temom Lični predmeti nekih od najistaknutijih učesnika NOBa u Petrovgradu (Velikom Bečkereku) i okolini, Banatu i Vojvodini iz Zbirki novije istorije Narodnog muzeja Zrenjanin. Zvanje višeg kustosa stekla je maja 2021. godine temom Salon – kabinet porodice Varadi u Narodnom muzeju Zrenjanin. Od 2013. godine zadužena je za Zbirku novije istorije Istorijskog odelјenja Narodnog muzeja Zrenjanin. Član je Muzejskog društva Srbije, kao i uredništva lista Aleksandrovačke sveske čiji je glavni urednik dr Milan Micić, sekretar Matice srpske.

Izložbe

Autorske izložbe:

2020. Smrt fašizmu, izložba povodom oslobođenje Petrovgrada (Zrenjanina) u Drugom svetskom ratu, Salon Narodnog muzeja Zrenjanin, oktobar–novembar (autor postavke).
2020. Priče iz depoa, Salon Narodnog muzeja Zrenjanin, jul – septembar (autor postavke).
2018. Sto godina slobode, izložba povodom oslobođenje Velikog Bečkereka u Prvom svetskom ratu, 1918, Salon Narodnog muzeja Zrenjanin, zajednički projekat Narodnog muzeja Zrenjanin i Istorijskog arhiva Zrenjanin, novembar–decembar (autor postavke).
2017. Dobrovolјci srednjeg Banata u Prvom svetskom ratu, Mali salon Narodnog muzeja Zrenjanin, novembar – decembar (autor postavke).
2016. Salon-kabinet porodice Varadi, Narodni muzej Zrenjanin, stalna postavka, 8. april, (autor postavke).
2015. Postavka ličnih predmeta Olge Ubavić, Narodni muzej Zrenjanin, Noć muzeja, maj, (autor postavke).
2014. Zavirite u privatni život narodnog heroja Žarka Zrenjanina Uče, Narodni muzej Zrenjanin, Noć muzeja, maj (autor postavke).
2014. Srednji Banat u Velikom ratu, Salon Narodnog muzeja Zrenjanin, novembar 2014 – februar 2015 (autor postavke).
2011. OŠ Vuk Karadžić 1931–2011. Učionica iz prošlosti, Mali salon Narodnog muzeja Zrenjanin, oktobar –novembar (autor postavke).

Gostujuće izložbe (nadležni kustos):

2021. Dr Đorđe Radić (1839-1822) polјoprivredni prosvetitelј i naučnik, Narodni muzej Kralјevo i Savez inženjera i tehničara Srbije, Mali salon Narodnog muzeja Zrenjanin, februar-mart (nadležni kustos).
2020. Prva srpska dobrovolјačka divizija, gostujuća izložba Udruženja ratnih dobrovolјaca, 1912-1918, njihovih potomaka i poštovalaca iz Beograda, Salon Narodnog muzeja Zrenjanin, novembar 2020 – januar 2021 (nadležni kustos).
2019. Portreti narodnog kralјa u umetničkim delima, gostujuća izložba Hadži Zorana Lazina, Salon Narodnog muzeja Zrenjanin, novembar 2019 – februar 2020 (nadležni kustos).
2019. Ala smo se naodmarali, gostujuća izložba Muzeja Vojvodine, Salon Narodnog muzeja Zrenjanin, jun – avgust (nadležni kustos).
2019. Dositej Obradović i srpsko Plavno 1769-2019, gostujuća izložba mr Milorada S. Kuraice iz Subotice, Mali salon Narodnog muzeja Zrenjanin, april-maj (nadležni kustos).
2019. U susret ruskom caru. Romanovi–carsko služenje, gostujuća izložba koju su organizovali Sretenjski manastir iz Moskve, Društvo Car Nikolaj II i studio Ruski car iz Beograda, Salon Narodnog muzeja Zrenjanin, februar-mart (nadležni kustos).
2018. Stradanje Roma u Prvom svetskom ratu, gostujuća izložba Udruženja Roma Srbije, Hol Narodnog muzeja Zrenjanin, mart-april (nadležni kustos).
2017. Srbija pamti (Srbija pamti savezničku Bizertu 1916-1919 i Heroine balkanskih i Prvog svetskog rata), gostujuća izložba Udruženja ratnih dobrovolјaca 1912-1918, njihovih potomaka i poštovalaca iz Beograda, Mali salon Narodnog muzeja Zrenjanin, mart (nadležni kustos).
2016. KULTURA SEĆANјA, Ko ne pamti iznova proživlјava, gostujuća izložba Narodnog muzeja Kralјevo, Salon Narodnog muzeja Zrenjanin, maj-jun (nadležni kustos).
2016. Prva srpska dobrovolјačka divizija, gostujuća izložba Udruženje ratnih dobrovolјaca 1912-1918, njihovih potomaka i poštovalaca iz Beograda, Hol Narodnog muzeja Zrenjanin, novembar-decembar (nadležni kustos).
2015. Za srpsku vojsku – jedna zaboravlјena priča, gostujuća izložba autorke Mile Mihajlović, Mali salon Narodnog muzeja Zrenjanin, novembar-decembar (nadležni kustos).
2013. Bili su samo deca, gostujuća izložba Muzeja žrtava genocida, Mali salon Narodnog muzeja Zrenjanin, oktobar-novembar (nadležni kustos).

Gostovanje autorskih izložbi Narodnog muzeja Zrenjanin:

2016. Srednji Banat u Velikom ratu, Banatsko Karađorđevo, januar.
2015. Srednji Banat u Velikom ratu, Aleksandrovo, avgust.
2015. Srednji Banat u Velikom ratu, segment izložbe – opšti deo o Prvom svetskom ratu i dalјe je izložen u Zrenjaninskoj kasarni.

Bibliografija

Knjige i stručni radovi:

2020. Literarna delatnost Vladimira Kolarova Koče, ADRESE IZ SREDNјEG BANATA, 2.izdanje, Gradska narodna biblioteka “Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin, 294-297.
2019. KULTURA SEĆANјA – ili o baštinjenju narativa o tragediji koja povezuje bivše zemlјe, prikaz izložbe, Zbornik radova NAŠA PROŠLOST 17-18, Narodni muzej Kralјevo i Istorijski arhiv Kralјevo, 252-256.
2018. Prikaz izložbe KULTURA SEĆANјA. Ko ne pamti iznova proživlјava u Narodnom muzeju Zrenjanin, SLOVENIKA – časopis za kulturu, nauku i obrazovanje Udruženja Slovenaca u Beogradu, br.4, Beograd, 265-269.
2018. Felјton Dobrovolјačka tradicija među Srbima, List Dan, izlazio u Podgorici u 8 nastavaka u periodu 12.5.2018-18.5.2018.
2017. Prikaz izložbe Srbija pamti u Narodnom muzeju Zrenjanin, Dobrovolјački glasnik, broj 50, Beograd, 197-200.
2016. Legat-soba porodice Varadi u Narodnom muzeju Zrenjanin, List Zavičajac, br. 33, Zrenjanin, 42–44.
2016. Legat porodice Varadi u Narodnom muzeju Zrenjanin, Rad Muzeja Vojvodine br. 58, Novi Sad, 111–114.
2015. Originalni letak o Zboru za žensko pravo glasa, od 10. decembra 1939. u Petrovgradu, u Zbirci novije istorije Narodnog muzeja u Zrenjaninu, Rad Muzeja Vojvodine br. 57, Novi Sad, 153–159.
2015. Lični predmeti Ratka Pureševića u Zbirci novije istorije Narodnog muzeja Zrenjanin, Glasnik muzeja Banata, br. 17, Pančevo, 52–59.
2013. Originalne fotografije sa svadbe (venčanja) narodnog heroja Žarka Zrenjanina Uče u Zbirci novije istorije u Narodnom muzeju u Zrenjaninu, Glasnik muzeja Banata, Pančevo, 67–74.
2012. Vladimir Kolarov Koča, knjiga, Istorijski arhiv Zrenjanin, Zrenjanin 2012.

Katalozi:

2020. SMRT FAŠIZMU, izdavač Narodni muzej Zrenjanin.
2019. Spomen – kuća Slavka Županskog, tekst o dr Slavku Županskom i Osnivanju Srpskog narodnog odbora (SNO), izdavač Narodni muzej Zrenjanin.
2018. Sto godina slobode, izdavač Narodni muzej Zrenjanin i Istorijski arhiv Zrenjanin.
2017. Srbija pamti, izdavač Narodni muzej Zrenjanin.
2017. Dobrovolјci srednjeg Banata u Prvom svetskom ratu, izdavač Narodni muzej Zrenjanin.
2016. Prva srpska dobrovolјačka divizija, izdavač Narodni muzej Zrenjanin.
2015. Za srpsku vojsku – jedna zaboravlјena priča, izdavač Narodni muzej Zrenjanin.
2014. Srednji Banat u Velikom ratu, izdavač Narodni muzej Zrenjanin.
2013. Bili su samo deca, izdavač Narodni muzej Zrenjanin.

Projekti

2020. Muzej u školama, projekat realizovan uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije (stručni saradnik).
2019/2020. Smrt fašizmu, projekat realizovan uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, rukovodilac projekta (autor izložbe i kataloga).
2019. Spomen-kuća Slavka Županskog, projekat realizovan uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, stručni saradnik projekta (autor teksta u katalogu).
2018. Učešće u projektu Radio-televizije Srbije (RTS) ‒ dokumentarni film Pohod brigadira Ristića, reditelј Božidar Đuran, učestvovali: Istorijski arhiv Zrenjanin, Zrenjaninska gimnazija i Narodni muzej Zrenjanin (sagovornik u filmu).
2018. Sto godina slobode, zajednički projekat sa Istorijskim arhivom Zrenjanin, realizovan uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, stručni saradnik projekta (koautor izložbe i kataloga).
2017. Dobrovolјci srednjeg Banata u Prvom svetskom ratu, projekat realizovan uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje, rukovodilac projekta (autor izložbe i kataloga).
2014. Srednji Banat u Velikom ratu, projekat realizovan uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje, rukovodilac oba projekta (autor izložbe i kataloga).

Stalna postavka

2016. Salon – kabinet porodice Varadi – realizovano sredstvima Grada Zrenjanina (koautor postavke).
2012. Stalna postavka novije istorije – saradnik Miodragu Cvetiću, autoru postavke, muzejskom savetniku.

Organizacija ostalih aktivnosti

Promocija knjiga:

2017. Promocija knjiga: Milunka Savić – vitez Karađorđeve zvezde i Legije časti i Vojvoda Vuk – ratnička legenda, autori Vidoje Golubovića, Predrag Pavlović i Novica Pešić, Mali salon Narodnog muzeja Zrenjanin, moderator.
2015. Promocija knjige Srpsko dobrovolјačko pitanje u Velikom ratu (1914–1918), autor dr Milan Micić, Salon Narodnog muzeja Zrenjanin, moderator.
2014. Promocija knjige Revizija novije istorije Evrope i srpskog pitanja, autor dr Branko Balј, Salon Narodnog muzeja Zrenjanin, moderator.

Predavanja:

2019. Predavanje o carskoj porodici Romanov u okviru izložbe o Romanovima, predavač dr Aleksandar Ivanov, Salon Narodnog muzeja Zrenjanin (moderator).

Projekcije filmova:

2020. Projekcija dokumentarnog filma o Ruži Šulman, autor Dragana Jovin, Salon Narodnog muzeja Zrenjanin, Noć muzeja, novembar (organizator).
2019. Projekcija dokumentarno-igranog filma ČUJTE SRBI, reditelјa Gorana Vukčevića, Mali salon Narodnog muzeja Zrenjanin (organizator).
2019. Projekcija dokumentarnog filma Pohod brigadira Ristića, reditelј Božidar Đuran, Salon Narodnog muzeja Zrenjanin (organizator).

 

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja