Sanja Vrzić

Diplomirala na Filološkom Fakultetu Beogradskog Univerziteta, grupa Orijentalna filologija. Posle nekoliko godina radnog iskustva kao novinar i dopisnik pisanih i elektonskih medija od septembra 2005. godine radi na poslovima odnosa s javnošću u Narodnom muzeju Zrenjanin.

Narodni muzej Zrenjanin, dobitnik je nagrade “Zlatni doboš” za 2006. godinu, koju dodeljuju zrenjaninski novinari i stručnjaci za marketing, okupljeni u Agenciji “Most medija”, za uspešnu saradnju sa medijima i plasiranje aktivnosti Muzeja u javnosti tokom 2006. godine.

U junu 2007. stekla zvanje kustosa radom na temu “Odnosi s javnošću u radu Narodnog muzeja Zrenjanin na primeru izložbe slika Vladimira Veličkovića”.

Tokom 2014. godine bila menadžer projekta „Audio-video vodič kroz stalnu postavku Narodnog muzeja Zrenjanin“ koji je finansirala je međunarodna humanitarna organizacija – Fondacija Stavros Niarchos. Vodič instaliran na tablet uređajima namenjen je slepim i slabovidim i gluvim i nagluvim posetiocima ali je dostupan i ostaloj publici. Aplikacija vodiča uključuje video fajlove o muzeju i njegovoj stalnoj postavci na znakovnom jeziku, kao i tekstualne i audio fajlove na srpskom i engleskom jeziku. Na međuregionalnoj konferenciji „Balkan Museums without Barriers“ održanoj u sarajevu 2014. godine između 27 projekata audio-video vodič kroz stalnu postavku zrenjaninskog Muzeja je proglašen za treći najbolji projekat.

U junu 2015. godine stekla zvanje višeg kustosa radom pod naslovom „Odnosi s javnošću – primena novih tehnologija u komunikaciji sa publikom i medijima na primeru Narodnog muzeja Zrenjanin“.

Članstvo i angažman u stručnim organizacijama:

2010 – član ICOM-a (Međunarodni savet muzeja)

2010 – član MDS (Muzejskog društva Srbije)

2012 – član MPR podkomiteta ICOM-a (ICOM Committee for Marketing and Public Relations)

2012 – 2013 Predsednik Sekcije PriMA (PR i marketing) Muzejskog društva Srbije

2012 – 2014 član Komisije za organizovanje seminara i savetovanja NK ICOM Srbija

 

Bibliografija

2016. Sa tabletom u rukama kroz stalnu postavku, ICOM časopis, Beograd

2015. Narodni muzej Zrenjanin u 2015. godini (koautor sa Nevenom Dujin Grković), Glasnik muzeja Banata, br. 17, Pančevo

2015. Muzeji i nove tehnologije, Glasnik muzeja Banata, br. 17, Pančevo

2007. Odnosi s javnošću u Narodnom muzeju Zrenjaninu na primeru izložbe Vladimira Veličkovića, Rad muzeja Vojvodine, br. 50, Novi Sad

 

Edukacija

Konferencije:

Meet See Do 2016, 2015, 2014 (Balkan Museum Network),

Balkanski muzeji bez barijera (Balkan Museum Network, Cultural heritage without borders),

Muzeji kao mesta budućnosti (ICOM Srbija),

Muzejska kontekstualizacija intimnog i emotivnog (Muzej grada Novog Sada),

Upravljanje muzejskim zbirkama: Nabavka muzejskih predmeta (ICOM Srbija, Narodni muzej Zrenjanin),

Komunikacija kroz muzejske predmete i zbirke (Narodni muzej Beograd),

Forum za kreativne umove: Na pragu sljedeće društvene revolucije (Goethe-Institut, Hrvatska),

Zaštomuzeji & kome? (Nacionalni muzej iz Stokholma, Muzej istorije Jugoslavije, C31 Centar za razvijanje dečjih prava u kulturi, Ambasada Švedske u Beogradu),

Muzeologija izazov i potreba (MDS),

Nove tendencije u muzeologiji – stalne postavke (Galerija Matice srpske),

Muzej danas: promena i kontinuitet (UPG Noć muzeja, Fondacije za umetnost i kulturu u istočnoj i zapadnoj Evropi, Ministarstva kulture Republike Srbije, Ambasade SAD u Beogradu),

Potencijalni izvori finansiranja kulture (Ministarstvo kulture i Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture),

Seminari:

Muzej i komunikacija (ICOM Srbija, Artis centar),

Finansiranje projekata u kulturi (Centar za profesionalni razvoj i konsalting, Univerzitet umetnosti u Beogradu),

Odnosi s javnošću – Tehnike komunikacije (Centar za profesionalni razvoj i konsalting, Univerzitet umetnosti u Beogradu),

Osnovni novinarski kurs (ANEM Training Center, Beograd),

Istraživačko novinarstvo (ANEM Training Center, Beograd),

Objavljivanje bez kazne (Media Centar, Beograd),

Osnove PR-a (Press RADIOnica, Zrenjanin).

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja