Ksenija Mihić

Ksenija Mihić (1982) je diplomirala na Odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, gde je odbranila rad na temu “Misionarska aktivnost putem Interneta na primeru manastira Lepavina“. Stručnu praksu je započela u Narodnom muzeju Zrenjaninu 2014. godine. Stekla je zvanje kustosa 2015. godine s radom na temu “Kolekcija pribora za pušenje Etnološkog odeljenja Narodnog muzeja u Zrenjaninu“. Od 2018. godine zaposlena je u NMZ na mestu etnologa za nematerijalno kulturno nasleđe.  Članica je Etnološkog-antropološkog društva Srbije, Muzejskog društva Srbije.

Kontakt:

email: kmihic@gmail.com

 

Izložbe

 •  Dim iz naših lula, kamerna postavka u okviru manifestacije „Muzeji Srbije, deset dana od 10 do 10“, autorka, Narodni muzej Zrenjanin, maj 2016.
 • Industrijsko i tehničko nasleđe u Vojvodini, nadležna kustoskinja, Narodni muzej Zrenjanin, jun 2016.
 • Umetnošću protiv granica – participacija korisnika Gerontološkog centra kroz radionice i izložbu (taktilna izložba), autorka, Narodni muzej Zrenjanin, decembar – januar 2018.
 • Deco, biće mesa, ode po penziju baba Desa!, kamerna postavka dozidnica u okviru manifestacije „Muzeji Srbije, deset dana od 10 do 10“, koautorka, Narodni muzej Zrenjanin, maj 2018.
 • Priče iz depoa, autorka teksta i koautorka postavke, Narodni muzej Zrenjanin, jun 2020.
 • Ikona Ivana Nepomuka – zaštitnika grada Zrenjanina, postavka u okviru manifestacije Noć muzeja, autorka, Narodni muzeja Zrenjanin, maj 2021.
 • Muzej u školama, postavka u okviru manifestacije Noć muzeja, koautorka, Narodni muzej Zrenjanin, maj 2021.
 • Muzej u školama, koautorka, Kulturni centar Sečanj, maj – jun 2021.

 

Bibliografija

 •  Umetnošću protiv granica – participacija korisnika Gerontološkog centra kroz radionice i izložbu (taktilna izložba), katalog izložbe, 2017.
 • Kolekcija pribora za pušenje Etnološkog odeljenja Narodnog muzeja u Zrenjaninu, Rad muzeja Vojvodine, 60, 2018.

 

Organizacija

 •  Veče etnološkog filma, Narodni muzej Zrenjanin, saradnica, oktobar 2014.
 • Veče etnološkog filma, Narodni muzej Zrenjanin, saradnica, oktobar 2015.
 • Mini-festival etnološkog filma, Narodni muzej Zrenjanin, organizatorka, novembar-decembar 2016.
 • Mini-festival etnološkog filma, Narodni muzej Zrenjanin, organizatorka, novembar 2017.
 • Predavanje u okviru projekta „Participacija osoba s invaliditetom i marginalizovanih grupa kroz kreativne radionice i izložbu (taktilna izložba)“, predavačica mr Rajka Grubić, septembar 2017.
 • Projekcija etnološkog filma u okviru manifestacije Noć muzeja, organizatorka, maj 2018.
 • Projekcija etnoloških filmova u okviru manifestacije Noć muzeja, organizatorka, maj 2019.
 • Mini-festival etnološkog filma, Narodni muzej Zrenjanin, organizatorka, septembar -oktobar 2019.
 • Projekcija etnološkog filma u okviru manifestacije Noć muzeja, organizatorka, maj 2021.

 

Radionice

 •  Radionice u okviru projekta „Participacija osoba s invaliditetom i marginalizovanih grupa kroz kreativne radionice i izložbu (taktilna izložba)“, koordinator mr Milan Grahovac, septembar – oktobar 2017.
 • “Škola u muzeju”, saradnica, april 2019.

 

Projekti

 •  Participacija osoba s invaliditetom i marginalizovanih grupa kroz kreativne radionice i izložbu (taktilna izložba), autorka, 2017.
 • Digitalizacija predmeta iz kolekcija Narodnog muzeja Zrenjanin, Vikimedija Srbije, saradnica, 2018.
 • Digitalizacija predmeta iz kolekcija Narodnog muzeja Zrenjanin, Vikimedija Srbije, saradnica, 2019.
 • Muzej u školama, članica projektnog tima, septembar 2020.
Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja