Dijana Boroš

Dijana Boroš (Vršac, 1985), inženjer strukovnih studija tehnologije. Diplomirala je na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Zrenjaninu. 2011. godine započinje volonterski staž u konzervatorskoj službi Narodnog muzeja u Zrenjaninu.  Poslata na stručno usavršavanje u Centralni institut za konzervaciju u Beogradu. Zvanje samostalnog preparatora za keramiku stekla je novembra 2012, radom na temu “Konzervacija i restauracija arheološke keramike”, pod mentorstvom višeg kustosa, konzervatora za keramički, porculanski I fajansni materijal, Dragane Živković, u Muzeju Vojvodine. Od 2012. godine  zaposlena u Narodnom muzeju Zrenjanin.

E-mail: dijanaboros1985@yahoo.com   

Radionice

Radionica za učenike srednje škole HPTŠ Uroš Predić, ” Primena hemije u konzervaciji muzejskih predmeta”

Arheološko- konzervatorska radionica “20000 pod morem”, Noć muzeja, Zrenjanin

Likovna radionica “Slikaj I vajaj svog ličnog heroja”, Noć muzeja,  Zrenjanin

Likovna radionica “ Mačka za poneti”, Noć muzeja, Zrenjanin

Izložbe

Učestvuje u realizaciji svih tematskih izložbi u Narodnom muzeju.

Edukacija

Prolećna škola konzervacije arheološke i savremene keramike “Diana 2012”, Centralni institut za konervaciju ( april  2012- jun 2012.)

Principi konzervacije, Centralni institut  za konzervaciju Beograd (2012.) 

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja