Branka Sikimić

Branka Sikimić (1985, Zrenjanin), viši kustos-etnolog. Osnovnu i srednju školu završila je u Zrenjaninu. Diplomirala je na Odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Stručnu praksu započinje 2011. godine u Narodnom muzeju Zrenjanin. Zvanje kustosa stekla je 2012. godine temom Kolekcija slovačke ženske narodne nošnje Etnološkog odeljenja Narodnog muzeja Zrenjanin. Od 2013. godine radi u Narodnom muzeju Zrenjanin. Član je Muzejskog društva Srbije i Etnološke sekcije, Etnološko-antropološkog društva Srbije, kao i ICOM-aSrbija. Godine 2015. bila je jedan od predstavnika Narodnog muzeja Zrenjanin na dodeli nagrade Evropski muzej godine, održane u Glazgovu.

Kontakt

Тelefon: 023/561-841

E-mail: etnobranka@gmail.com

Izložbe

2019. Zoomorfni ornament u tradicionalnoj kulturi Banata – na primeru zbirke Etnološkog odeljenja, Narodni muzej Zrenjanin, autor

2019. Usitnjavanje – priča o avanu (Etnografski muzej, Muzej nauke i tehnike i Farmaceutski fakultet), Narodni muzej Zrenjanin, nadležni kustos

2018. Deco biće mesa, ode po penziju baba Desa!, etnološka postavka dozidnica u okviru manifestacije Noć muzeja, Narodni muzej Zrenjanin, koautor

2018. Salaši između idealizovanog i stvarnog (Muzej grada Novog Sada), Narodni muzej Zrenjanin, nadležni kustos

2017. Blago nama decama što smo taki mali – Detinjstvo u tradicionalnoj porodici, Narodni muzej Zrenjanin, autor

2017. Blago nama decama što smo taki mali – Detinjstvo u tradicionalnoj porodici, Narodni muzej Pančevo, autor

2016-2017. Moda šešira (Narodni muzej Šabac), Narodni muzej Zrenjanin, nadležni kustos

2016. Staro i nestalo voće Srbije (Prirodnjački muzej), Narodni muzej Zrenjanin, saradnik

2015. Gde svi ćute one govore – Gusle Etnografskog muzeja u Beogradu i Guslarskog društva Petar Perunović Perun iz Zrenjanina, Narodni muzej Zrenjanin, nadležni kustos i koautor

2014. Evropski put kafe, Narodni muzej Zrenjanin, koautor

2014. Srce u kalupu, Narodni muzej Zrenjanin, autor

2014. Neka ova zima ispuni želje svima, Narodni muzej Zrenjanin, autor

2013. Narodni vez, tradicija kao inspiracija, Narodni muzej Zrenjanin, saradnik

2011. Penušava strast, Pivske čaše, flaše i etikete, Narodni muzej Zrenjanin, saradnik

 

Bibliografija

 

2020. Zoomorfni ornament i njihova simbolika na predmetima tekstilnog pokućstva, Fibula, Godišnjak Gradskog muzeja Vrbasa 1

2020. Priče iz uspavanog grada: Made in ZR, Zrenjanin, Zrenjanin, 2020, grupa autora (poglavlјe: Fabrika šešira)

2019. Kolekcija tkanih torbi iz zbirke tekstilnog pokućstva Etnološkog odelјenja Narodnog muzeja Zrenjanin, Rad muzeja Vojvodine 61

2019. Prikaz izložbe Sto godina od dolaska prvih kolonista u Banat (1919-2019) Identitet sačuvan u slici i sećanju, Glasnik muzeja Banata 21

2019. Zoomorfni ornament u tradicionalnoj kulturi Banata – na primeru zbirke Etnološkog odeljenja, katalog izložbe

2018. Povezanost lokalne zajednice sa radom NMZ: primer izložbe «Blago nama decama što smo taki mali – detinjstvo u tradicionalnoj porodici», Glasnik muzeja Banata br. 20

2018. Detinjstvo i dete u prošlosti Vojvodine, Bela Crkva i Banat, Zbornik tekstova povodom 300 godina od osnivanja Bele Crkve kao savremenog grada, Narodna biblioteka Bela Crkva

2017. Blago nama decama što smo taki mali – Detinjstvo u tradicionalnoj porodici, katalog izložbe, Narodni muzej Zrenjanin

2016. Poljoprivredni muzej u Zrenjaninu, od ideje do realizacije, Rad muzeja Vojvodine 58

2015. Evropski put kafe, časopis ICOM Srbija

2015. Narodni muzej Zrenjanin, nominacija za nagradu Evropski muzej godine 2015, Glasnik muzeja Banata br. 17

2014. Kolekcija slovačke ženske narodne nošnje etnološkog odeljenja Narodnog muzeja u Zrenjaninu, Glasnik muzeja Banata br. 16

2014. Evropski put kafe, katalog izložbe

 

Organizacija

2016. Banatsko veče – Rogalj u muzeju, Narodni muzej Zrenjanin, organizator

2016. Prelo u muzeju, Narodni muzej Zrenjanin, organizator

2015. Promocija knjige Gusle u stihovima srpskih pesnika autora Dejana Tomića, moderator

2015. Festival etnološkog filma, Narodni muzej Zrenjanin, organizator

2014. Festival etnološkog filma, Narodni muzej Zrenjanin, organizator

2013. Veče banatske muzike (predstavljanje tradicionalne muzike Srba, Slovaka, Mađara i Rumuna koji žive na prostoru Banata), Narodni muzej Zrenjanin, organizator

 

Radionice

2014. Kreativna radionica Srce u kalupu, u oviru manifestacije Noć muzeja, Narodni muzej Zrenjanin, autor i rukovodilac

2014. Edukativne i kreativne radionice Neka ova zima ispuni želje svima, Narodni muzej Zrenjanin, autor i rukovodilac

2019. Edukativne radionice sa školom NPTŠ Uroš Predić Škola u muzeju, predavač

2019. Kreativna radionica za decu tokom trajanja izložbe Zoomorfni ornament u tradicionalnoj kulturi Banata Došao je petao, krilima lepetao, Narodni muzej Zrenjanin, autor

 

Ostalo

2015. Prezentovanje Narodnog muzeja Zrenjanin na dodeli nagrade Evropski muzej godine u Glazgovu (Škotska)

2015. Prezentacija nominacije Narodnog muzeja Zrenjanin za nagradu Evropski muzej 2015. godine na programu „Vojvodina recommended“, Temišvar (Rumunija)

2015. Prezentacija nominacije Narodnog muzeja Zrenjanin za nagradu Evropski muzej 2015. godine, Narodni muzej Zrenjanin

2019. Promocija knjige Bore Otića Šorom sredom dvared, Narodni muzej Zrenjanin, učesnik

2019. Promocija knjige Tradicionalni recepti domaće srpske kuhinje, Srpski kulturni centar, Beč, učesnik

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja