Bojana Petraš

Bojana Petraš (rođ. Vidović)
viši diplomirani bibliotekar u Specijalnoj biblioteci Narodnog muzeja u Zrenjaninu

Kontakt

Telefon: 023/561–841
Imejl: vidovicbojana.nmz@gmail.com

Biografija

Bojana Petraš (rođ. Vidović) (Zrenjanin, 1987), diplomirani filolog, diplomirani bibliotekar. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Zrenjaninu. Diplomirala na Katedri za opštu lingvistiku Filološkog fakulteta u Beogradu (2011). Jula 2011. godine započinje volonterski staž u Specijalnoj biblioteci Narodnog muzeja u Zrenjaninu. Od januara 2012. godine radi u Narodnom muzeju u Zrenjaninu kao bibliotekar. Stručni bibliotečki ispit položila je u Biblioteci Matice srpske u Novom Sadu (2013), čime je dobila zvanje diplomiranog bibliotekara. Član je Sekcije bibliotekara i knjižničara Muzejskog društva Srbije, IKOM-a i Bibliotekarskog društva Srbije. Obavlja posao lektora u okviru izdavačke delatnosti Muzeja, vodi Zbirku stare i retke knjige, Zbirku filmskih plakata i po potrebi organizuje izložbe, radionice i promocije. Kao jedini zaposleni u biblioteci samostalno kreira kompletan kataloško-bibliografski zapis publikacija, tekućeg fonda, kao i posebnih zbirki. Godine 2015. predstavljala je Narodni muzej Zrenjanin, kao jednog od kandidata za nagradu Evropski muzej godine 2015. (EMYA), na konferenciji i dodeli nagrada u Glazgovu. Stipendista je (DLF Forum Museum Cross-Pollinators) Samuel H. Kress fondacije i Digitalne bibliotečke federacije za 2015. godinu za učešće na Forumu DBF-a (Digital Library Federation) u Vankuveru (Kanada) od 26. do 28. oktobra. Godine 2016, predstavljala je Narodni muzej Zrenjanin na konferenciji i dodeli nagrade Živa, za najbolji slovenski muzej, održanoj u Muzeju antičkog stakla u Zadru, od 14. do 18. septembra 2016. godine. Zvanje višeg diplomiranog bibliotekara odobrila joj je stručna komisija Narodne biblioteke Srbije u januaru 2019. godine. Od februara 2019. godine obavlja funkciju predsednice Sekcije muzejskih bibliotekara i knjižničara Muzejskog društva Srbije.

Izložbe:

• „Srce u kalupu”, Narodni muzej Zrenjanin (manifestacija Noć muzeja), Zrenjanin, koautor, 2014.
• „Zrenjanin na starim razglednicama”, Narodni muzej Zrenjanin (manifestacija Noć muzeja), Zrenjanin, autor, 2014.
• „Jezik i pismenost”, Narodni muzej Zrenjanin (manifestacija Dani evropske baštine), Zrenjanin, autor, 2014.
• „Neka ova zima ispuni želje svima”, Narodni muzej Zrenjanin, Zrenjanin, koautor, 2014.
• „Da li sam svuda gde su mi tragovi… – stvaralaštvo Miroslava Antića“, Narodni muzej Zrenjanin, Zrenjanin, koautor, 2015.
• „Pazi, snima se! – Vek bioskopske kulture u Zrenjaninu“, Narodni muzej Zrenjanin, Zrenjanin, koautor, 2016.
• „Priče iz depoa“, Narodni muzej Zrenjanin, Zrenjanin, koautor, 2020.

Radionice:

• Kreativna radionica „Srce u kalupu”, u oviru manifestacije Noć muzeja, Narodni muzej Zrenjanin, Zrenjanin, koautor i rukovodilac, 2014.
• Edukativne radionice „Slovo po slovo, učimo nešto novo!” u okviru manifestacije Dani evropske baštine, za decu predškolskog uzrasta, Narodni muzej Zrenjanin, Zrenjanin, rukovodilac, 2014.
• Edukativne i kreativne radionice „Učionica u stripu”, u okviru Dečje nedelje, za decu osnovnih škola (peti i šesti razredi), Narodni muzej Zrenjanin, Zrenjanin, autor i rukovodilac, 2014.
• Edukativne i kreativne radionice „Neka ova zima ispuni želje svima”, Narodni muzej Zrenjanin, Zrenjanin, koautor i rukovodilac, 2014.
• Edukativne i kreativne radionice „Smisliću ti nove ptice, nove snove, nova mora…“, u okviru izložbe „Da li sam svuda gde su mi tragovi… – stvaralaštvo Miroslava Antića“ (od V do VIII razreda OŠ), Narodni muzej Zrenjanin, Zrenjanin, koautor i rukovodilac, 2015.

Predavanja i konferencije:

• „Specijalna biblioteka kao vrsta biblioteke sa posebnim osvrtom na specijalnu biblioteku Narodnog muzeja u Zrenjaninu”, predavač na sastanku Aktiva bibliotekara Srednjobanatskog okruga, Gradska narodna biblioteka „Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin, izlagač, 2014.
• Prezentacija Narodnog muzeja Zrenjanin na konferenciji Evropskog muzejskog foruma, povodom nominacije za Evropski muzej godine, Glazgov (Škotska), izlagač, 2015.
• Prezentacija nominacije Narodnog muzeja Zrenjanin za nagradu Evropski muzej 2015. godine na programu „Vojvodina recommended”, Temišvar (Rumunija), izlagač, 2015.
• Prezentacija nominacije Narodnog muzeja Zrenjanin za nagradu Evropski muzej 2015. godine, Narodni muzej Zrenjanin, izlagač, 2015.
• Prezentacija Narodnog muzeja Zrenjanin na konferenciji i dodeli nagrade Živa, za najbolji slovenski muzej, koju dodeljuje Evropska muzejska akademija i Forum slovenskih kultura, Zadar (Hrvatska), izlagač, 2016.
• Izlaganje na konferenciji Posebne zbirke u kontekstu zaštite kulturne baštine i kao podsticaj kulturnog razvoja, 3. oktobar 2017. godine, Narodna biblioteka Srbije; tema: Upravljanje posebnim zbirkama specijalne biblioteke Narodnog muzeja u Zrenjaninu.
• Izlaganje na XVI konferencija Bibliotekarskog društva Srbije Male biblioteke u velikom dijalogu za promene u Beogradu, koja je održana uz podršku Ministarstva kulture i informisanja i Narodne biblioteke Srbije, 12. i 13. decembra 2019. godine, sa temom „Specijalna biblioteka specijalnih moći“.
• Organizator predavanja:
– 23. septembra 2019. godine u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu organizovano je predavanje Tamare Butigan Vučaj, načelnice Odeljenja za razvoj digitalne biblioteke i mikrofilmovanje Narodne biblioteke Srbije, pod nazivom: “Evropeana: evropske integracije u oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa”;
– 26. novembar 2019. godine u elektronskoj učionici Univerzitetske biblioteke„Svetozar Marković“ u Beogradu, održan je akreditovan seminar „Demokratizacija digitalizacije u bibliotekama“, koji su održale koleginice iz Univerzitetske biblioteke – Nataša Dakić, Aleksandra Trtovac i Jelena Andonovski.
– Pripremanje i organizovanje vebinara, 29. maja 2020. godine u 12 č, preko Zoom platforme. Na vebinaru je o temi Transformacija specijalnih biblioteka i njihova održivost u 21. veku govorila dr Gina de Alvis, nezavisni istraživač u bibliotečko-informacionoj delatnosti iz Singapura, a uvodnu reč i uputstvo za učešće u istraživanju održala je Bojana Petraš.

Bibliografija:

• „Da li sam svuda gde su mi tragovi… – stvaralaštvo Miroslava Antića“, katalog izložbe, Narodni muzej Zrenjanin, Zrenjanin, 2015.
• „Narodni muzej Zrenjanin, nominacija za nagradu Evropski muzej godine 2015.“, prikaz objavljen u Glasniku muzeja Banata br. 17, 2015.
• „Prikaz izložbe Da li sam svuda gde su mi tragovi – stvaralaštvo Miroslava Antića, Narodni muzej Zrenjanin“, prikaz objavljen u časopisu Nacionalnog komiteta međunarodnog saveta muzeja Srbija IKOM, Beograd, 2015.
• „Pazi, snima se! – Vek bioskopske kulture u Zrenjaninu“, katalog izložbe, Zrenjanin, Narodni muzej Zrenjanin, 2016.
• „Porodična bibioteka“, koautor teksta u katalogu Spomen-kuća Slavka Županskog, Narodni muzej Zrenjanin, 2019.
Ostalo:
• Promocija knjige „Cvjećarnica u kući cveća”, autora Lazara Džamića, Narodni muzej Zrenjanin, Zrenjanin, moderator, 2014.
• Projekcija dokumentarnog filma „Miroslav Antić – pesnik izuzetak“, u okviru izložbe „Da li sam svuda gde su mi tragovi… – stvaralaštvo Miroslava Antića“, Narodni muzej Zrenjanin, rukovodilac, 2015.
• Učesnik Foruma Digitalne bibliotečke federacije (Digital Library Federation) u Vankuveru (Kanada) od 26. do 28. oktobra 2015. godine, kao stipendista (DLF Forum Museum Cross-Pollinators) Samuel H. Kress fondacije i DBF-a:

DLF Forum Museum Cross-Pollinators


• Objavljen tekst o iskustvu sa Konferencije na stranici DLF (Digital Library Federation) foruma:

A European experience at the DLF Forum 2015


• Član redakcije Glasnika muzeja Banata br. 17, 2015.
• Pohađanje seminara iz Bibliotečko-informacione delatnosti, održanog 14. aprila 2016. godine u Biblioteci grada Beograda i dobijen sertifikat za Kreiranje digitalnih kolekcija na Cloud platformi.
• Projekcija dokumentarno-igranog filma „Zrenjanin – čovek i grad”, u okviru izložbe „Pazi, snima se! – Vek bioskopske kulture u Zrenjaninu“, rukovodilac, 2016.
• Projekcija dokumentarnog filma „Albertov put”, reditelja Predraga Bambića, u okviru izložbe „Pazi, snima se! – Vek bioskopske kulture u Zrenjaninu“, rukovodilac, 2016.

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja