Aleksandar Šalamon

Rođen 14.12.1988. godine u Zrenjaninu. Osnovnu i srednju školu završio u Zrenjaninu. Zvanje diplomirani arheolog stiče na Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, na katedri za arheologiju 2015. godine sa temom „Prepravke i ponovna upotreba neolitskih keramičkih posuda“. Naredne godine stiče zvanje kustosa u Muzeju vojvodine u Novom Sadu. Od 2017. godine zaposlen je u Narodnom muzeju u Zrenjaninu.

Kontakt:aleksandarsalamon@yahoo.com

 

Izložbe

2017. Organizator arheološko-konzervatorske radionice „Umetnost mozaika“ u okviru „Noći muzeja 2017“

2017. Koautor izložbe „ Na raskršću – Hrišćanski sakralni predmeti iz Arheološkog odeljenja i Zbirke primenjene umetnosti Narodnog muzeja Zrenjanin“ 12.04 – 17.05.2017.

2016. Nadležni arheolog za izložbu „Centralni Balkan između grčkog i keltskog sveta – Kale – Krševica“ Narodnog muzeja iz Beograda, februar – mart, Mali salon Narodnog muzeja u Zrenjanin

2016. Organizator arheološko-konzervatorske radionice „Obojimo prošlost“ u okviru „Noći muzeja 2016.“, Narodni muzej u Zrenjaninu

2016. Autor arheološke postavke „Nekropola u Sečnju“ u okviru „Noći muzeja 2016.“, Narodni muzej u Zrenjaninu

 

Terenski rad

2017. Zaštitna arheološka istraživanja lokaliteta „Jančina humka“ (rukovodilac projekta, rukovodilac terenskih istraživanja)

2016. Rekognosciranje neolitskih lokaliteta Prečka, Borđoš, Novi Bečej, Muzej Vojvodine iz Novog sada i Instituta za praistoriju i ranu istoriju iz Kila, Nemačka (Christian-Albrechts-Universitat zu Kiel, Institute of Prehistoric and Protohistoric Archaeology).

2016. Zaštitna arheološka iskopavanja srednjovekovne nekropole na lokalitetu Radna zona – Jugoistok, Zrenjanin; Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Zrenjanina (učešće u iskopavanjima).

2016. Lokalitet Borđoš, Novi Bečej, neolit, Muzej Vojvodine iz Novog sada i Instituta za praistoriju i ranu istoriju iz Kila, Nemačka (Christian-Albrechts-Universitat zu Kiel, Institute of Prehistoric and Protohistoric Archaeology); učšće u iskopavanjima.

2016. Sistematska iskopavanja lokaliteta Slatina – Turska česma, Drenovac, projekat Arheološkog instituta u Beogradu (učešće u iskopavanjima, snimanje totalnom stanicom i obrada podataka u AutoCad-u).

2014. Zaštitna arheološka istraživanja lokaliteta Lalinci, Ljig; mlađa praistorija, Arheološki institut u Beogradu; (učešće u iskopavanjima i obrada arheološkog materijala).

2014. Zaštitna arheološka iskopavanja srednjovekovne nekropole – lokalitet Atar C, Sečanj; Narodni muzej u Zrenjaninu (učešće u iskopavanjima i obrada arheološkog materijala).

2013. Sistematska iskopavanja lokaliteta Slatina – Turska česma, Drenovac, projekat Arheološkog instituta u Beogradu (učešće u iskopavanjima i obrada arheološkog materijala).

2013. Zaštitna arheološka iskopavanja srednjovekovne nekropole – lokalitet Atar C, Sečanj; Narodni muzej u Zrenjaninu (učešće u iskopavanjima i obrada arheološkog materijala).

2013. Lokalitet Vetropark Čibuk 1, Dolovo, zaštitna arheološka istraživanja; mlađa praistorija, Sarmatska kultura, Srednji vek; Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Pančeva (učešće u iskopavanjima i obrada arheološkog materijala).

2013. Rekognosciranje lokaliteta Stara Sarča i Šibova humka kod Šurjana, Narodni muzej u Zrenjaninu.

2012. Sistematska iskopavanja lokaliteta Slatina – Turska česma, Drenovac, projekat Arheološkog instituta u Beogradu (učešće u iskopavanjima i obrada arheološkog materijala).

2012. Rekognosciranje lokaliteta Slatina- Turska česma, Drenovac, projekat Arheološkog instituta u Beogradu.

2012. Zaštitna arheološka iskopavanja srednjovekovne nekropole – lokalitet Atar C, Sečanj; Narodni muzej u Zrenjaninu (učešće u iskopavanjima i obrada arheološkog materijala).

2012. Rekognosciranje trase gasovoda Južni tok, Perlez, Čenta, Knićanin, Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Zrenjanina.

2011. Zaštitna arheološka iskopavanja neolitskog lokaliteta Gumnište, Pavlovac; Arheološki institut u Beogradu (učešće u iskopavanjima i obrada arheološkog materijala)

2011. Zaštitna arheološka iskopavanja srednjovekovne nekropole – lokalitet Atar C, Sečanj; Narodni muzej u Zrenjaninu (učešće u iskopavanjima i obrada arheološkog materijala).

2011. Zaštitna arheološka iskopavanja srednjovekovne nekropole na lokalitetu Radna zona – Jugoistok, Zrenjanin; Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Zrenjanina (učešće u iskopavanjima).

2010. Sistematska iskopavanja lokaliteta Slatina – Turska česma, Drenovac, projekat Arheološkog instituta u Beogradu (učešće u iskopavanjima i obrada arheološkog materijala).

2010. Obrada i čišćenje antropološkog materijala sa lokaliteta Atar C u Sečnju, Narodni muzej u Zrenjaninu.

2009. Sistematska iskopavanja lokaliteta Slatina – Turska česma, Drenovac, projekat Arheološkog instituta u Beogradu (učešće u iskopavanjima i obrada arheološkog materijala).

2008. Sistematska iskopavanja lokaliteta Slatina – Turska česma, Drenovac, projekat Arheološkog instituta u Beogradu – Stalna arheološka radionica – srednje Pomoravlje u neolitizaciji jugoistočne Evrope (učešće u iskopavanjima i obrada arheološkog materijala).

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja