Aleksandar Šalamon

Rođen 14.12.1988. godine u Zrenjaninu. Osnovnu i srednju školu završio u Zrenjaninu. Zvanje diplomirani arheolog stiče na Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, na katedri za arheologiju 2015. godine sa temom „Prepravke i ponovna upotreba neolitskih keramičkih posuda“. Naredne godine stiče zvanje kustosa u Muzeju vojvodine u Novom Sadu. Od 2017. godine zaposlen je u Narodnom muzeju Zrenjanin u kojem vodi celokupno Arheološko odelјenje.

Kontakt: aleksandarsalamon@yahoo.com

IZLOŽBE

Autorske izložbe:

 • 2020. Koautor izložbe „Priče iz depoa“ Veliki salon Narodnog muzeja Zrenjanin 05.06.2020 – 20.08.2020.
 • 2019. Autor izložbe „Srebrni novac rimskih imperatora od I do III veka iz numizmatičke zbirke Narodnog muzeja Zrenjanin“ Mali salon Narodnog muzeja Zrenjanin 03.07.2019 – 08.2019.
 • 2017. Koautor izložbe „Na raskršću – Hrišćanski sakralni predmeti iz Arheološkog odelјenja i Zbirke primenjene umetnosti Narodnog muzeja Zrenjanin“ Mali salon Narodnog muzeja Zrenjanin
 • 2016. Autor arheološke postavke „Nekropola u Sečnju“ u okviru „Noći muzeja 2016.“, Narodni muzej Zrenjanin Nadležni kustos:
 • 2021. Nadležni kustos za izložbu „NeoNlitic 3.0“ koja predstavlјa rezultat kompleksne međunarodne inicijative i obuhvata terensku dokumentaciju sa istraživanja neolitskih civilizacija u tri zemlјe – Rumunije, Grčke i Srbije, kao i radove 24 savremena umetnika iz navedenih zemalјa inspirisanih neolitskim kulturama. Mali salon Narodnog muzeja u Zrenjaninu. 12.10.2021. – 20.10.2021.
 • 2021. Nadležni kustos za izložbu „Tragom konjanika ratnika – 200 godina vladavine Avara”. Gradskog muzeja Bečej, autorka je Branislava Mikić Antonić, kustos izložbe Raško Ramadanski, kustos Gradskog muzeja u Bečeju. Mali salon Narodnog muzeja Zrenjanin. 16.09.2021. – 08.10.2021.
 • 2021. Nadležni kustos za izložbu „ Ivan Đurić – radovi pirografije“ autora Ivana Đurića. Mali salon Narodnog muzeja Zrenjanin. 08.03.2021. – 26.03.2021.
 • 2020. Nadležni kustos za izložbu „Rekonstrukcija srednjovekovnog ratnika“ autora Tamaša Salme i Udruženja građana za očuvanje i negovanje kulture “Glas predaka” iz Kanjiže. Mali salon Narodnog muzeja Zrenjanin. 20.10.2020 – 30.11.2020.
 • 2018. Nadležni kustos za izložbu „Između kostima i ornamenta- antropomorfne figurine Vinčanske kulture “ Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci, februar – mart, Mali salon Narodnog muzeja Zrenjanin 12.04 – 17.05.2017.
 • 2016. Nadležni kustos za izložbu „Centralni Balkan između grčkog i keltskog sveta – Kale – Krševica“ Narodnog muzeja iz Beograda, februar – mart, Mali salon Narodnog muzeja Zrenjanin 19.02.2016 – 30.03.2016

PUBLIKACIJE:

 • Šalamon A.- „Arheološko odelјenje“ u Monografija Narodnog muzeja Zrenjanin(u izradi)
 • Šalamon A.- „Arheološki tečaj u Gradskom muzeju u Petrovgradu 1946. godine“, 2020, ISBN 0354-7523 = Glasnik muzeja Banata
 • Šalamon A.- „Srebrni novac rimskih imperatora od I do III veka iz numizmatičke zbirke Narodnog muzeja Zrenjanin“ 2019, ISBN 978-86-85961-75-5
 • Šalamon A. Borgić D – „Na raskršću – Hrišćanski sakralni predmeti iz Arheološkog odelјenja i Zbirke primenjene umetnosti Narodnog muzeja Zrenjanin“, 2017, ISBN 978-86-85961-62-5

RADIONICE

 • 2019. Organizator radionice „20000 godina pod morem” i kviza „Pronađi svoju zvezdu” u okviru “Noć muzeja 2019“
 • 2018. Organizator radionice „Obucimo prošlost” u okviru manifestacije “Evropska noć istraživača 2018“
 • 2018. Organizator radionice/kviza „Zagonetna ličnost” i „Posetilac detektiv” u okviru “Noć muzeja 2018“
 • 2017. Organizator arheološko-konzervatorske radionice „Umetnost mozaika“ u okviru „Noć muzeja 2017“
 • 2016. Organizator arheološko-konzervatorske radionice „Obojimo prošlost“ u okviru „Noć muzeja 2016.“, Narodni muzej u Zrenjaninu

TERENSKI RAD

 • 2021. Zaštitna arheološka istraživanja na lokalitetu „Divlјe polјe, Ratina“ kod Kralјeva, saradnja sa Arheološkim institutom u Beogradu na izgradnji Moravskog koridora, autoput E-761 Prelјina- Pojate.
 • 2021. Rukovodilac sistematskih arheoloških istraživanja na lokalitetu „ Stari vinogradi – Žitište“ . Međunarodna saradnja sa Univerzitetom u Dablinu (University College Dublin, Ireland) na projektu „The Fall of 1200 BC“
 • 2021. Sistematsko arheološko istraživanje lokaliteta „Stari Grad“ (Tvrđava) kod Novog Bečeja. Saradnja na projektu u koji su uklјučeni Gradski muzej Bečej, Muzej nauke i tehnike Beograd, Zavod za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin i lokalna samouprava u Novom Bečeju.
 • 2020. Sistematsko arheološko istraživanje lokaliteta „Stari Grad“ (Tvrđava) kod Novog Bečeja. Saradnja na projektu u koji su uklјučeni Gradski muzej Bečej, Muzej nauke i tehnike Beograd, Zavod za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin i lokalna samouprava u Novom Bečeju.
 • 2019. Rekognosciranje terena u okolini sela Melenci, Kumane, Jankov Most, Torda, Žitište i Banatski Dvor. Međunarodna saradnja sa Univerzitetom u Dablinu (University College Dublin, Ireland) na projektu „The Fall of 1200 BC“ koji se tiče mapiranja lokaliteta bronzanog doba, zajedno sa Gradskim muzejom u Vršcu. 05. – 06.11.2019.
 • 2019. Rekognosciranje terena u Tomaševcu, lokalitet „Ludoška humka“, oktobar 2019. godine.
 • 2019. Zaštitna arheološka istraživanja na lokalitetu „Magistralni cevovod – Vodice Baranda“, Zavod za zaštitu spomenika kulture Pančevo, septembar-oktobar 2019. god (učešće u iskopavanjima).
 • 2019. Rekognosciranje terena u Orlovatu, lokaliteti „Podumka“, „Ciglana“ i „Žuti breg“, jul 2019. godine.
 • 2018. Rekognosciranje terena u Aradcu, potes „Kameniti vinogradi“, Banatski Despotovac potes „Vida“ i Stajićevo oko starog korita reke na izlazu iz sela prema Beogradu, mart 2018. godine.
 • 2018. Rekognosciranje terena kod fabrike „ Radijator”, februar 2018. godine.
 • 2017. Zaštitna arheološka istraživanja lokaliteta „Jančina humka“ (rukovodilac projekta, rukovodilac terenskih istraživanja), septembar-oktobar 2017. god.
 • 2016. Rekognosciranje neolitskih lokaliteta Prečka, Borđoš, Novi Bečej, Muzej Vojvodine iz Novog sada i Instituta za praistoriju i ranu istoriju iz Kila, Nemačka (Christian-Albrechts-Universitat zu Kiel, Institute of Prehistoric and Protohistoric Archaeology).
 • 2016. Zaštitna arheološka iskopavanja srednjovekovne nekropole na lokalitetu Radna zona – Jugoistok, Zrenjanin; Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Zrenjanina.
 • 2016. Lokalitet Borđoš, Novi Bečej, neolit, Muzej Vojvodine iz Novog sada i Instituta za praistoriju i ranu istoriju iz Kila, Nemačka (Christian-Albrechts-Universitat zu Kiel, Institute of Prehistoric and Protohistoric Archaeology)
 • 2016. Sistematska iskopavanja lokaliteta Slatina – Turska česma, Drenovac, projekat Arheološkog instituta u Beogradu.
 • 2014. Zaštitna arheološka istraživanja lokaliteta Lalinci, Ljig; mlađa praistorija, Arheološki institut u Beogradu.
 • 2014. Zaštitna arheološka iskopavanja srednjovekovne nekropole – lokalitet Atar C, Sečanj; Narodni muzej Zrenjanin.
 • 2013. Sistematska iskopavanja lokaliteta Slatina – Turska česma, Drenovac, projekat Arheološkog instituta u Beogradu.
 • 2013. Zaštitna arheološka iskopavanja srednjovekovne nekropole – lokalitet Atar C, Sečanj; Narodni muzej Zrenjanin .
 • 2013. Lokalitet Vetropark Čibuk 1, Dolovo, zaštitna arheološka istraživanja; mlađa praistorija, Sarmatska kultura, Srednji vek; Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Pančeva .
 • 2013. Rekognosciranje lokaliteta Stara Sarča i Šibova humka kod Šurjana, Narodni muzej Zrenjanin.
 • 2012. Sistematska iskopavanja lokaliteta Slatina – Turska česma, Drenovac, projekat Arheološkog instituta u Beogradu.
 • 2012. Rekognosciranje lokaliteta Slatina- Turska česma, Drenovac, projekat Arheološkog instituta u Beogradu.
 • 2012. Zaštitna arheološka iskopavanja srednjovekovne nekropole – lokalitet Atar C, Sečanj; Narodni muzej Zrenjanin.
 • 2012. Rekognosciranje trase gasovoda Južni tok, Perlez, Čenta, Knićanin, Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Zrenjanina.
 • 2011. Zaštitna arheološka iskopavanja neolitskog lokaliteta Gumnište, Pavlovac; Arheološki institut u Beogradu
 • 2011. Zaštitna arheološka iskopavanja srednjovekovne nekropole – lokalitet Atar C, Sečanj; Narodni muzej Zrenjanin.
 • 2011. Zaštitna arheološka iskopavanja srednjovekovne nekropole na lokalitetu Radna zona – Jugoistok, Zrenjanin; Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Zrenjanina.
 • 2010. Sistematska iskopavanja lokaliteta Slatina – Turska česma, Drenovac, projekat Arheološkog instituta u Beogradu.
 • 2010. Obrada i čišćenje antropološkog materijala sa lokaliteta Atar C u Sečnju, Narodni muzej u Zrenjaninu.
 • 2009. Sistematska iskopavanja lokaliteta Slatina – Turska česma, Drenovac, projekat Arheološkog instituta u Beogradu.
 • 2008. Sistematska iskopavanja lokaliteta Slatina – Turska česma, Drenovac, projekat Arheološkog instituta u Beogradu – Stalna arheološka radionica – srednje Pomoravlјe u neolitizaciji jugoistočne Evrope.
Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja