Владислава Игњатов

Дипломирала је на Групи за историју Филозофског факултета у Београду. Од 2011. године ради у Народном музеју Зрењанин. Пре тога бавила се педагошким радом у основним и средњим школама. Звање кустоса стекла је 2013, темом Лични предмети неких од најистакнутијих учесника НОБа у Петровграду (Великом Бечкереку) и околини, Банату и Војводини из Збирки новије историје Народног музеја Зрењанин. Звање вишег кустоса стекла је маја 2021. године темом Салон- кабинет породице Варади у Народном музеју Зрењанин. Од 2013. године задужена је за Збирку новије историје Историјског одељења Народног музеја Зрењанин. Члан је Музејског друштва Србије, као и уредништва листа Александровачке свеске чији је главни уредник др Милан Мицић, секретар Матице српске.

Изложбе

Ауторске изложбе:

2020. Смрт фашизму, изложба поводом ослобођење Петровграда (Зрењанина) у Другом светском рату, Салон Народног музеја Зрењанин, октобар–новембар (аутор поставке).
2020. Приче из депоа, Салон Народног музеја Зрењанин, јул – септембар (аутор поставке).
2018. Сто година слободе, изложба поводом ослобођење Великог Бечкерека у Првом светском рату, 1918, Салон Народног музеја Зрењанин, заједнички пројекат Народног музеја Зрењанин и Историјског архива Зрењанин, новембар–децембар (аутор поставке).
2017. Добровољци средњег Баната у Првом светском рату, Мали салон Народног музеја Зрењанин, новембар – децембар (аутор поставке).
2016. Салон-кабинет породице Варади, Народни музеј Зрењанин, стална поставка, 8. април, (аутор поставке).
2015. Поставка личних предмета Олге Убавић, Народни музеј Зрењанин, Ноћ музеја, мај, (аутор поставке).
2014. Завирите у приватни живот народног хероја Жарка Зрењанина Уче, Народни музеј Зрењанин, Ноћ музеја, мај (аутор поставке).
2014. Средњи Банат у Великом рату, Салон Народног музеја Зрењанин, новембар 2014 – фебруар 2015 (аутор поставке).
2011. ОШ Вук Караџић 1931–2011. Учионица из прошлости, Мали салон Народног музеја Зрењанин, октобар –новембар (аутор поставке).

Гостујуће изложбе (надлежни кустос):

2021. Др Ђорђе Радић (1839-1822) пољопривредни просветитељ и научник, Народни музеј Краљево и Савез инжењера и техничара Србије, Мали салон Народног музеја Зрењанин, фебруар-март (надлежни кустос).
2020. Прва српска добровољачка дивизија, гостујућа изложба Удружења ратних добровољаца, 1912-1918, њихових потомака и поштовалаца из Београда, Салон Народног музеја Зрењанин, новембар 2020 – јануар 2021 (надлежни кустос).
2019. Портрети народног краља у уметничким делима, гостујућа изложба Хаџи Зорана Лазина, Салон Народног музеја Зрењанин, новембар 2019 – фебруар 2020 (надлежни кустос).
2019. Ала смо се наодмарали, гостујућа изложба Музеја Војводине, Салон Народног музеја Зрењанин, јун – август (надлежни кустос).
2019. Доситеј Обрадовић и српско Плавно 1769-2019, гостујућа изложба мр Милорада С. Кураице из Суботице, Мали салон Народног музеја Зрењанин, април-мај (надлежни кустос).
2019. У сусрет руском цару. Романови–царско служење, гостујућа изложба коју су организовали Сретењски манастир из Москве, Друштво Цар Николај II и студио Руски цар из Београда, Салон Народног музеја Зрењанин, фебруар-март (надлежни кустос).
2018. Страдање Рома у Првом светском рату, гостујућа изложба Удружења Рома Србије, Хол Народног музеја Зрењанин, март-април (надлежни кустос).
2017. Србија памти (Србија памти савезничку Бизерту 1916-1919 и Хероине балканских и Првог светског рата), гостујућа изложба Удружења ратних добровољаца 1912-1918, њихових потомака и поштовалаца из Београда, Мали салон Народног музеја Зрењанин, март (надлежни кустос).
2016. КУЛТУРА СЕЋАЊА, Ко не памти изнова проживљава, гостујућа изложба Народног музеја Краљево, Салон Народног музеја Зрењанин, мај-јун (надлежни кустос).
2016. Прва српска добровољачка дивизија, гостујућа изложба Удружење ратних добровољаца 1912-1918, њихових потомака и поштовалаца из Београда, Хол Народног музеја Зрењанин, новембар-децембар (надлежни кустос).
2015. За српску војску – једна заборављена прича, гостујућа изложба ауторке Миле Михајловић, Мали салон Народног музеја Зрењанин, новембар-децембар (надлежни кустос).
2013. Били су само деца, гостујућа изложба Музеја жртава геноцида, Мали салон Народног музеја Зрењанин, октобар-новембар (надлежни кустос).

Гостовање ауторских изложби Народног музеја Зрењанин:

2016. Средњи Банат у Великом рату, Банатско Карађорђево, јануар.
2015. Средњи Банат у Великом рату, Александрово, август.
2015. Средњи Банат у Великом рату, сегмент изложбе – општи део о Првом светском рату и даље је изложен у Зрењанинској касарни.

Библиографија

Књиге и стручни радови:

2020. Литерарна делатност Владимира Коларова Коче, АДРЕСЕ ИЗ СРЕДЊЕГ БАНАТА, 2.издање, Градска народна библиотека “Жарко Зрењанин”, Зрењанин, 294-297.
2019. КУЛТУРА СЕЋАЊА – или о баштињењу наратива о трагедији која повезује бивше земље, приказ изложбе, Зборник радова НАША ПРОШЛОСТ 17-18, Народни музеј Краљево и Историјски архив Краљево, 252-256.
2018. Приказ изложбе КУЛТУРА СЕЋАЊА. Ко не памти изнова проживљава у Народном музеју Зрењанин, СЛОВЕНИКА – часопис за културу, науку и образовање Удружења Словенаца у Београду, бр.4, Београд, 265-269.
2018. Фељтон Добровољачка традиција међу Србима, Лист Дан, излазио у Подгорици у 8 наставака у периоду 12.5.2018-18.5.2018.
2017. Приказ изложбе Србија памти у Народном музеју Зрењанин, Добровољачки гласник, број 50, Београд, 197-200.
2016. Легат-соба породице Варади у Народном музеју Зрењанин, Лист Завичајац, бр. 33, Зрењанин, 42–44.
2016. Легат породице Варади у Народном музеју Зрењанин, Рад Музеја Војводине бр. 58, Нови Сад, 111–114.
2015. Оригинални летак о Збору за женско право гласа, од 10. децембра 1939. у Петровграду, у Збирци новије историје Народног музеја у Зрењанину, Рад Музеја Војводине бр. 57, Нови Сад, 153–159.
2015. Лични предмети Ратка Пурешевића у Збирци новије историје Народног музеја Зрењанин, Гласник музеја Баната, бр. 17, Панчево, 52–59.
2013. Оригиналне фотографије са свадбе (венчања) народног хероја Жарка Зрењанина Уче у Збирци новије историје у Народном музеју у Зрењанину, Гласник музеја Баната, Панчево, 67–74.
2012. Владимир Коларов Коча, књига, Историјски архив Зрењанин, Зрењанин 2012.

Каталози:

2020. СМРТ ФАШИЗМУ, издавач Народни музеј Зрењанин.
2019. Спомен – кућа Славка Жупанског, текст о др Славку Жупанском и Оснивању Српског народног одбора (СНО), издавач Народни музеј Зрењанин.
2018. Сто година слободе, издавач Народни музеј Зрењанин и Историјски архив Зрењанин.
2017. Србија памти, издавач Народни музеј Зрењанин.
2017. Добровољци средњег Баната у Првом светском рату, издавач Народни музеј Зрењанин.
2016. Прва српска добровољачка дивизија, издавач Народни музеј Зрењанин.
2015. За српску војску – једна заборављена прича, издавач Народни музеј Зрењанин.
2014. Средњи Банат у Великом рату, издавач Народни музеј Зрењанин.
2013. Били су само деца, издавач Народни музеј Зрењанин.

Пројекти

2020. Музеј у школама, пројекат реализован уз подршку Министарства културе и информисања Републике Србије (стручни сарадник).
2019/2020. Смрт фашизму, пројекат реализован уз подршку Министарства културе и информисања Републике Србије, руководилац пројекта (аутор изложбе и каталога).
2019. Спомен-кућа Славка Жупанског, пројекат реализован уз подршку Министарства културе и информисања Републике Србије, стручни сарадник пројекта (аутор текста у каталогу).
2018. Учешће у пројекту Радио-телевизије Србије (РТС) ‒ документарни филм Поход бригадира Ристића, редитељ Божидар Ђуран, учествовали: Историјски архив Зрењанин, Зрењанинска гимназија и Народни музеј Зрењанин (саговорник у филму).
2018. Сто година слободе, заједнички пројекат са Историјским архивом Зрењанин, реализован уз подршку Министарства културе и информисања Републике Србије, стручни сарадник пројекта (коаутор изложбе и каталога).
2017. Добровољци средњег Баната у Првом светском рату, пројекат реализован уз подршку Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање, руководилац пројекта (аутор изложбе и каталога).
2014. Средњи Банат у Великом рату, пројекат реализован уз подршку Министарства културе и информисања Републике Србије и Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање, руководилац оба пројекта (аутор изложбе и каталога).

Стална поставка

2016. Салон – кабинет породице Варади – реализовано средствима Града Зрењанина (коаутор поставке).
2012. Стална поставка новије историје – сарадник Миодрагу Цветићу, аутору поставке, музејском саветнику.

Организација осталих активности

Промоција књига:

2017. Промоција књига: Милунка Савић – витез Карађорђеве звезде и Легије части и Војвода Вук – ратничка легенда, аутори Видоје Голубовића, Предраг Павловић и Новица Пешић, Мали салон Народног музеја Зрењанин, модератор.
2015. Промоција књиге Српско добровољачко питање у Великом рату (1914–1918), аутор др Милан Мицић, Салон Народног музеја Зрењанин, модератор.
2014. Промоција књиге Ревизија новије историје Европе и српског питања, аутор др Бранко Баљ, Салон Народног музеја Зрењанин, модератор.

Предавања:

2019. Предавање о царској породици Романов у оквиру изложбе о Романовима, предавач др Александар Иванов, Салон Народног музеја Зрењанин (модератор).

Пројекције филмова:

2020. Пројекција документарног филма о Ружи Шулман, аутор Драгана Јовин, Салон Народног музеја Зрењанин, Ноћ музеја, новембар (организатор).
2019. Пројекција документарно-играног филма ЧУЈТЕ СРБИ, редитеља Горана Вукчевића, Мали салон Народног музеја Зрењанин (организатор).
2019. Пројекција документарног филма Поход бригадира Ристића, редитељ Божидар Ђуран, Салон Народног музеја Зрењанин (организатор).

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja