Наташа Кнежевић

Рођена 20. јуна 1983. године у Зрењанину. Завршила Зрењанинску гимназију 2002. гододине. Дипломирала 2007. гододине са темом Хексамерини – таксономски маркери инсеката на Природно – математичком факултету у Новом Саду, одсек за биологију и екологију, смер дипломирани биолог. Од октобра 2007. г запослена као приправник у Народном музеју у Зрењанину. Стручни испит положила новембра 2008. г са темом Музејска делатност у функцији очувања биодиверзитета чиме је стекла звање кустос. Након стицања звања ради као кустос биолог задужен за Ботаничку збирку. Од 2014. године преузима и води Природњачко одељење. Члан је Музејског друштва Србије.

Децембра 2016. стиче звање вишег кустоса са хабилитационим радом на тему: Проширење ботаничке збирке Народног музеја Зрењанин – Хербаријум лековитог биља средњег Баната.

е-маил: natasa.knezevic@rocketmail.com

Изложбе

Изложбе (Аутор):

2022. Разноврсност биљних семена и њихова моћ, камерна поставка у оквиру манифестације „Музеји за 10“ и Европске ноћи музеја, мај 2022. г.

2022. Аграрно наслеђе Баната, Салон Народног музеја Зрењанин, новембар 2022. – фебруар 2023. г.

2021. Дигитализација културног наслеђа – природњачко одељење НМЗ, камерна поставка у оквиру манифестације „Музеји за 10“ и Европске ноћи музеја, мај 2021.

2020. Птице и њихове породице, Салон Народног музеја Зрењанин, новембар 2019 – фебруар 2020. г.

2020. Приче из депоа, Слон Народног музеја Зрењанин, јун-август 2020.г., коаутор

2020. Упознајте примате, камерна поставка у оквиру манифестације „Музеји за 10“ и Европске ноћи музеја, новембар 2020.

2019. 20 000 миља под морем, камерна поставка у оквиру манифестације „Музеји за 10“

2019. Плодови Медитерана, камерна поставка у оквиру манифестације „Музеји за 10“

2018. Угнезди се, камерна поставка у оквиру манифестације „Музеји за 10“

2017. Испод површине мора, камерна поставка у оквиру манифестације „Музеји Србије, десет дана од 10 до 10“

2017. Прича о дуду и традицији свиларства, Мали салон Народног музеја Зрењанин

2016. Записи у стенама, камерна поставка у оквиру манифестације „Музеји Србије, десет дана од 10 до 10“

2015-2016. Птице певачице (Пассериформес) из збирке природњачког одељења Народног музеја Зрењанин, Мали салон Народног музеја Зрењанин

2015. Песма из природе – птице певачице, камерна изложба

2014. Биолошки кабинет Више педагошке школе, камерна изложба

2013-2014. Лековито биље средњег Баната – фитотерапија као вид народне медицине, Мали салон Народног музеја Зрењанин

Изложбе (надлежни кустос):

2017. Микрогљиве Фрушке горе, изложба фотографија аутора др Драгише Савића из НП Фрушка гора, Мали салон Народног музеја Зрењанин

2016. Старо и нестало воће Србије, позајмна изложба ауторке Александре Савић, вишег кустоса Природњачког музеја из Београда, Салон Народног музеја Зрењанин

2016-2017. Наша прича о природи, изложба фотографија аутора Предрага Костина и Данила Ђековића, Салон Народног музеја Зрењанин

2015. XИ међународна изложба фотографија „СВЕ ДОБРЕ СТВАРИ СУ ДИВЉЕ И СЛОБОДНЕ“, организована у сарадњи са НП Фрушка гора, Мали салон Народног музеја Зрењанин

2014. X међународна изложба фотографија „ЗАШТИЋЕНА ПЛАНЕТА“ организована у сарадњи са НП Фрушка гора, Хол Народног музеја

2009. Куда иде људски род, пано-презентација пројекта који су спровели ученици основне школе из Белог Блата на тему позивног конкурса Фондације „Округли свет“ из Републике Мађарске, Народни музеј Зрењанин

Библиографија

Стручни радови:

2021. Трагом вунастог мамута – палеонтолошка поставка Народног музеја Зрењанин, Рад музеја Војводине 63, Нови Сад 2021., 64-68.

2020. Нови изазови у музеологији: изложбена делатност у доба короне – приказ коауторске изложбе кустоса Народног музеја Зрењанин, Гласник музеја Баната 22, Панчево 2020., 148-155.

2019. Орнитолошка збирка Народног музеја Зрењанин, Гласник музеја Баната 21, Панчево 2019., 112-121.

2018. Аквизиције природњачког одељења Народног музеја Зрењанин (2008-2018.), Гласник музеја Баната 20, Панчево 2018., 94-107

2017. Природњачко одељење Народног музеја Зрењанин у оквиру манифестације Ноћ музеја (2014-2017.), Гласник музеја Баната 19, Панчево, рад у штампи.

2016. Прича о дуду – традиција која се заборавља, Гласник музеја Баната 18, Панчево, 112-125.

2016. Проширење ботаничке збирке Народног музеја Зрењанин Хербаријум лековитог биља средњег Баната, хабилитациони рад за звање вишег кустоса, Народни музеј Зрењанин

2015. Стална поставка природњачког одељења Народног музеја Зрењанин – приказ диораме, Рад музеја Војводине 57, Нови Сад, 219-233.

2013. Фитотерапија као вид народне медицине код Срба у средњем Банату, Гласник музеја Баната 15, Панчево, 217-233.

2013. Природа и музеј: приказ пројекта Фитотерапија – народна медицина са прегледом најзначајнијих лековитих биљних врста на територији средњег Баната, Музеји бр 3, Београд, Музејско друштво Србије, 91-106.

2012. Природњачко одељење Народног музеја у Зрењанину од оснивања до данас, Рад музеја Војводине 54, Нови Сад

2009. Популаризација појма биодиверзитета на примеру активности Народног музеја из Зрењанина, Рад музеја Војводине 51, Нови сад, 357-361.

Музејска делатност у функцији очувања биодиверзитета, рад коришћен за стручни испит

Каталог изложбе:

2022. Аграрно наслеђе Баната, каталог изложбе, Народни музеј Зрењанин, 2022. Г.

2019. Птице и њихове породице, каталог изложбе, Народни музеј Зрењанин, 2019. г.

2017. Прича о дуду и традицији свиларства, каталог изложбе, Народни музеј Зрењанин

2016. Старо и нестало воће Србије, текст за пратећи тролистак изложбе, Народни музеј Зрењанин

2015. Птице певачице (Пассериформес) из збирке природњачког одељења Народног музеја Зрењанин, каталог изложбе, Народни музеј Зрењанин

2013. Лековито биље средњег Баната – фитотерапија као вид народне медицине, каталог изложбе, Народни музеј Зрењанин

Организација

2020. Заштита и унапређење подручја за птице у средњам Банату, предавање организовано у склопу изложбе Птице и њихове породице, Салон народног музеја Зрењанин, фебруар 2020.

2019. 20 000 година под морем, дечија радионица у оквиру манифестације „Ноћ музеја“, сарадник

2016. „Природна баштина Средњег Баната“ пројекција документарног филма, Мали салон Народног музеја Зрењанин, надлежни кустос

2012. Амброзија: пронађи, фотографиши, уништи – акција која има за циљ подизање свести јавности о алергености полена амброзије, спроведена у организацији Народног музеја из Зрењанина, аутор

Едукација

2021. Онлајн конференција „Природњачки музеји за 21. век“ организована уз подршку Министарства културе и информисања, а у сарадњи са компанијом Color Media Communications, новембар 2021.

2012. Стручно предавање „Преобликовање музеја – Комуникација кроз музејске предмете и колекције“, Народни музеј Београд

2012. Стручно предавање „Преобликовање музеја -Музеј и идентитет“, Галерија фресака, Београд

2012. Семинар „Управљање музејским збиркама: Набавка предмета“ у организацији НК ИЦОМ и Народног музеја Зрењанин, Народни музеј Зрењанин

Пројекти

2022. Аграрно наслеђе Баната, пројекат реализован уз подршку Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање, 2022.г., (коаутор и стручни сарадник на пројекту)

2021. Реконструкција природњачке поставке Народног музеја Зрењанин, пројекат реализован уз подршку Министарства културе и информисања Републике Србије, 2021.г. (руководилац пројекта)

2019. Заштита музејских предмета из етнолошког, историјског, природњачког и одељења примењене уметности Народног музеја Зрењанин, пројекат реализован уз подршку Министарства културе и информисања Републике Србије, стручни сарадник

2017. Прича о дуду и традицији свиларства, пројекат реализован уз подршку Министарства културе и информисања Републике Србије, руководилац пројекта

2016. Опремање дела Сталне поставке Народног музеја Зрењанин – историја уметности, природњачко одељење и специјална библиотека Народног музеја Зрењанин, пројекат реализован уз подршку Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање, стручни сарадник

2015. Опремање дела Сталне поставке Народног музеја Зрењанин – природњачко одељење, пројекат реализован уз подршку Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање, стручни сарадник

2012-2013. Фитотерапија – народна медицина са прегледом најзначајнијих лековитих бињних врста на територији средњег Баната, пројекат реализован уз подршку Министарства културе и информисања Републике Србије, руководилац пројекта

Стална поставка

2022. Лековите биљке средњег Баната

2017. Вилински коњици – Одоната

2015. Птице – Авес

2015. Поклон збирка Емила Гладића из Кумана

2015. Поклон збирка Владимира Омчикуса из Перлеза

2009. Лековито биље Војводине и његова заштита

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja