мр Рајка Грубић

Рођена је у Зрењанину 01.12.1958 године. Основну школу завршила у Сутјесци а Гимназију у Зрењанину. Филозофски факултет, одељење за етнологију и антропологију завршила у Београду 1981 г. У  Народном музеју Зрењанин ради од 1983  године као етнолог.

Звање вишег кустоса стекла на тему „Златовез из збирке Народног музеја у Зрењанину“ а звање музејског саветника на теми „Осврт на занате у Бечкереку-Петровграду до 1941год.“. Магистарска теза „Занати и занатлије у прошлости Зрењанина (XВИ-прва половина XX века)“

Самосталне изложбе

2017. Благо нама децама што смо таки мали – Детињство у традиционалној породици, Народни музеј Зрењанин, аутор

2017. Благо нама децама што смо таки мали – Детињство у традиционалној породици, Народни музеј Панчево, аутор

2016. Златовез и народни вез, САНУ Нови Сад

2015. Коло српских сестара, Поклоњена колекција, Народни музеј Зрењанин

2013. Народни вез, Традиција као инспирација, Народни музеј Зрењанин

2011. Ћилими из збирке Народног музеја Зрењанин, Народни музеј Зрењанин

2007. Пчеларство у Зрењанину, Народни музеј Зрењанин

2005. 120 година Опште болнице Ђорђе Јоановић, Народни музеј Зрењанин

2005. Етнолошко наследје Зрењанина, Завод за проучавање културног наследја, Београд

2005. 120 година организованог занатства и предузетништва у Зрењанину, Народни музеј Зрењанин

2003. „Стари занати“

1997. „Керамика кроз векове“ – заједничка изложба етнолошког одељења и одељења историје уметности

1995. Историјски развој здравства у средњем Банату, Народни музеј Зрењанин

1995. „Историјски развој здравства у Средњем Банату“

1994. „Развој пчеларства у Зрењанину и околини“

1992. „Орнаментисани сандуци – шкриње из фонда Народног музеја Зрењанин“ – заједничка изложба етнолошког одељења и историјског одељења

1991. „Златовез Средњег Баната“

1987. „Вуна у традиционалној материјалној култури народа и народности Средњег Баната“

1985. „Капе и мараме народа и народности Средњег Баната“

1984. Пешкири – украсна, обичајна и свакидашња функција“

Библиографија

2017. Жене у занатској делатности у Великом Бечкереку – Зрењанину, Рад музеја Војводине 59

2017. Благо нама децама што смо таки мали – Детињство у традиционалној породици, каталог изложбе, Народни музеј Зрењанин, мај

2015. Коло српских сестара, Поклоњена колекција, Каталог изложбе, Народни музеј Зрењанин,

2015. Значај поклоњених колекција приликом формирања Етнолошке збирке зрењанинског Народног музеја, Научни скуп посвећен 150-то годичњици Цвијићевог родјења, Ваљево

2014. Поклон колекције у збирци Етнолошког одељења Народног музеја у Зрењанину, рад музеја Војводине

2013. Народни вез, Традиција као инспирација, Каталог изложбе, Народни музеј Зрењанин

2013. Годишњи вашари у Великом Бечкереку (из угла локалне штампе), Рад музеја Војводине

2013. Народно стваралаштво у контексту рехабилитације средњобанатских села , Гласник музеја Баната, Панчево

2011. Годишњи вашари у Великом Бечкереку и њихов утицај на развој занатства, етно фестивал Багљаш, Банат је као прича, Зрењанин, 93-95

2011. Ћилими из збирке Народног музеја Зрењанин, Каталог изложбе, Зрењанин

2010. Пољопривреда Баната, Банат кроз векове, Вукова задужбина, Београд, 905-929

2010. Гринбаумова колекција у етнолошкој збирци Народног музеја у Зрењанину, Гласник музеја Баната, Панчево

2009. Утицаји барока на народно стваралаштво средњег Баната, Рад музеја Војводине 51, Нови сад, 209- 223

2008. Пчеларство у Зрењанину, Рад музеја Војводине 50, Нови Сад, 273-285

2007. Трговци и занатлије у прошлости Зрењанина, РАД музеја Војводине 49, Нови Сад, 211-229

2006. Мужљанске жетелачке свечаности, РАД музеја Војводине, 47-48, Нови Сад, 197-203

2006. Почеци земљорадње у Војводини, ПЧЕСА; Нови Сад,

2005. Великобечкеречки приложници, Завичајац, Зрењанин,

2004. Народно градитељство у околини Зрењанина, ПЧЕСА, Нови Сад

2004. Занатлије Бечкерека у турском периоду , Завичајац, Зрењанин

2003. Годишњи вашари у Зрењанину (Великом Бечкереку) и њихов утицај на развој града, ПЧЕСА, Нови Сад

2003. Занатски курсеви и школе у Великом Бечкереку крајем XИX и поч. XX века, ПЧЕСА, Нови Сад

2002. Занатске изложбе у Великом Бечкереку, Гласник музеја Баната11-12, Панчево, 187-193.

2002. Занати и занатлије прошлости Зрењанина, Народни музеј Зрењанин, Зрењанин

2001. Народно стваралаштво Баната, Завичајац 4-5, Зрењанин, 33-32.

2000. Приказ Четвртог међународног симпозијума „Славе, заветине и друге сродне прославе становништва источне Србије и суседних области, Гласник музеја Баната, Панчево, 207-209.

1999. Златовез на народним ношњама Средњег Баната, Етно-културолошки зборник В, Сврљиг, 215-221.

1998. Златовез из збирке Народног музеја у Зрењанину, Гласник музеја Баната, 99 – 128

1998. Поремећаји у начину празновања крсне славе код избеглица из Зрењанина и околине, Етно-културолошки зборник ИВ, Сврљиг, 227 – 233.

1997. Природа у народној медицина Средњег Баната, Етно-културолошки зборник, књига 111, Сврљиг, 85 -93.

1997. Житарице у у традиционалној исхрани Банаћана, Етнолог 7 – 8, Скопље, 445 – 450.

1997. Народна керамика, Керамика кроз векове, Каталог изложбе, Народни музеј Зрењанин

1996. Амбари за кукуруз у околини Зрењанина, Гласник музеја Баната, Панчево, 136 – 143.

1996. Средњобанатски пустосвати, Зборник радова међународног симпозијума „Обичаи со маски“, Вевчани – Струга 1996, Музеј на Македонија, 171 – 175.

1995. Заразне болести у Великом Бечкереку и околини с краја XИX и поч. XX века, Гласник музеја Баната, Панчево, 113 – 121.

1995. Народна медицина, Историјски развој здравства у Средњем Банату, Каталог изложбе, Народни музеј Зрењанин

1994. Развој пчеларства у Зрењанину и околини, Каталог изложбе, Народни музеј Зрењанин

1992. Шкриње из фонда Народног музеја Зрењанин, Каталог изложбе, Народни музеј Зрењанин

1991. Златовез Средњег Баната, Каталог изложбе, Народни музеј Зрењанин

1988. Пољопривреда Средњег Баната, Каталог изложбе, Народни музеј Зрењанин

1988. Ношња народа и народности Средњег Баната с краја XИX и поч. XX века, Спона 31, Нови Сад, 160.

Пројекти

Учешће у пројектима

2008-2009. Бизнис инкубатор, Центар за развој села, Зрењанин

2009-2010. Банатске преље, Зрењанин

2010. Банатска ружа, Зрењанин

2011. Спомен кућа Ђуре Јакшића, Нова музејска поставка, Српска Црња

Остало

Учешће на међународним симпозијумима:

1998. Сврљиг, Србија, Тема симпозијума: „Славе, заветине и друге сродне прославе становништваисточне Србије и суседних области”; тема рада: “Поремећаји у начину празновања крсне славе код избеглица из Зрењанина и околине

1997. Скопље, Македонија, Тема симпозијума: ”Традиционална исхрана балканских земаља”; тема рада: “Житарице у традиционалној исхрани Банаћана”

1996. Струга, Македонија, Тема симпозијума: „Обичаи со маски“; тема рада; “Средњобанатски пустосвати

Стална поставка

2011. Спомен кућа Ђуре Јакшића, Српска Црња

2006. Стари занати

„Српска соба из околине Зрењанина с краја XИX и почетка XX века“ (1985; 2006. година)

„Српска кухиња из околине Зрењанина с краја XИX и почетка XX века “ (1985; 2006.година)

„Словачка соба из околине Зрењанина с краја XИX и почетка XX века “ (1986; 2006. година)

„Румунска соба из околине Зрењанина с краја XИX и почетка XX века “ (1986; 2006. година)

„Мађарска соба из околине Зрењанина с краја XИX и почетка XX века “ (1987; 2006. година)

„Ношње народа и народности Средњег Баната“ (1987; 2006. година)

„Пољопривреда Средњег Баната“ (1988; 2006. година)

„Сточарство Средњег Баната“ (1989; 2006. година).

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja