Ивана Арађан

Рођена у Зрењанину, 1987. године. Основне и мастер академске студије завршила је на Филозофском факултету Универзитета у Београду, на Одсеку за историју уметности, код ментора проф. др Ненада Макуљевића. Докторанд је на Одељењу за историју уметности, Филозофског факултета у Београду. Стручно оспособљавање у Народном музеју Зрењанин започела је у мају 2013. године. Након положеног стручног испита, 2014. године стекла је звање кустоса, са темом „Радови бечкеречких фотографа у збиркама одељења Народног музеја Зрењанин“. Од 2014. године, ангажована је на програмима Народног музеја Зрењанин који подразумевају организацију гостујућих изложби, стручна вођења и тумачења сталне поставке, приређивање ауторских изложби, презентација, предавања и других програма. Од 2020. године је координатор Педагошко-информативне службе Музеја, и задужена је за осмишљавање, организацију и реализацију едукативних програма за децу и младе, стручна вођења и интерпретацију изложби и сталне поставке Народног музеја Зрењанин.

У свом стручном раду, активно се бави истраживањем и презентацијом националног визуелног наслеђа. Пише стручне текстове из области историје националне ликовне уметности, фотографије и музеологије. Активно учествује као излагач на научим и струковним конференцијама.

Контакт:

023/561 – 841

ivana.aradjan@gmail.com

Контакт за педагошке активности: pedagognmz@gmail.com

Изложбена делатност:

 • Искуства предака за будућност потомака“, кустос изложбе и сарадник, Народни музеј Зрењанин, 2021.
 • „Под сјајем звезда – Изложба фотографија Брајана Рашића“, кустос изложбе и аутор текста у каталогу, Народни музеј Зрењанин, 2021.
 • „Арт дијалог – Фотографије Вукице Микаче и пастели Дејана С. Богојевића“, надлежни кустос, Народни музеј Зрењанин, 2021.
 • „Исповести југословенске модерне – Радови на папиру из Збирке Галерије Дома Војске Србије“, надлежни кустос, Народни музеј Зрењанин, 2021.
 • „Радови Александра Дерока – у уметничкој збирци САНУ“, надлежни кустос, Народни музеј Зрењанин, 2021.
 • „Мој град, леп као слика!“, аутор изложбе, Народни музеј Зрењанин, 2020.
 • „Приче из депоа“, координатор изложбе, Народни музеј Зрењанин, 2020.
 • „Светомир Арсић Басара – Радови (1998–2018), надлежни кустос и стручни сарадник, Народни музеј Зрењанин, 2019.
 • „Васа Поморишац – од традиције до модерне“, коаутор изложбе и аутор текстова у каталогу, Народни музеј Зрењанин, 2018. Изложба је гостовала у Великој галерији Дома Војске Србије у Београду (2019.)
 • „Јожеф Пехан – уметник на прекретници векова“, аутор изложбе и текста у каталогу, Народни музеј Зрењанин, Градски музеј Врбас, 2018.
 • Изложба посвећена песнику, књижевнику и есејисти Тодору Манојловићу, на мађарском и српском језику. Рађена је за потребе српске заједнице у Мађарској. Гостовања: Мако, Чанад, Сегедин, Ходмезовашархељ и Морахалом (Мађарска, 2017, 2018, 2020).
 • „Пази, снима се! – Век биоскопске културе у Зрењанину“, коаутор изложбе и текста у каталогу, Народни музеј Зрењанин,
 • „Да ли сам свуда где су ми трагови – стваралаштво Мирослава Антића“, коаутор изложбе и текста у каталогу, Народни музеј Зрењанин,
 • „Чувари фотографске баштине – представљање приватних колекција“, камерна поставка, Ноћ Музеја, Народни музеј Зрењанин,
 • „Европски пут кафе“, коаутор изложбе, Народни музеј Зрењанин,
 • „Михаил Миле Кулачић – цртежи, пастели, акварели“, аутор текста у каталогу, надлежни кустос, Народни музеј Зрењанин,
 • „Тропи – Милена Јефтић Ничева Костић“, аутор текста у каталогу, кустос изложбе, Народни музеј Зрењанин,
 • „Фотографкиње Војводине – друга половина 19. и прва половина 20. века“, аутор текста у каталогу и коаутор изложбе, Архив фотографије Зрењанин, 2013.

Публиковани стручни текстови:

 • „Између традиције и слободе – Уметнички живот Јожефа Пехана“, Годишњак Градског музеја у Врбасу Фибула, I/1, Врбас,
 • „Хуманост која није знала за границе – Др Драган Херцог – Од Банатског Карађорђева до Бијафре“, 800 година српске медицине – Милешевски зборник, Српско лекарско друштво, Београд, 2019.
 • „Стари иконостас цркве Св. Николе у Ечки – зографа Шербана Поповића“, Зборник радова „Зографски кругови“, издање Центра за визуелну културу Балкана и Друштва историчара уметости и визуелне културе новог века, Филозофски факултет у Београду,
 • „Развој биоскопске културе у Зрењанину (1898–1945), Часопис „Завичајац, бр.34/35, 2017/2018.
 • „Портретна фотографија као огледало друштва и грађанске културе у Великом Бечкереку у другој половини 19. века до тридесетих година 20. века“, Рад музеја Војводине, 201
 • Приказ изложбе „Да ли сам свуда где су ми трагови – стваралаштво Мирослава Антића“, коаутор, часопис ИКОМ,
 • Приказ изложбе „Европски пут кафе“, коаутор, часопис ИКОМ,

Конференције и предавања:

 • Излагач на Конференцији музејских педагога МДС „Музејски посетилац:гост/партнер/пријатељ, са темом „Искуства у раду са публиком у Народном музеју Зрењанин“, Градски музеј Сомбор, новембар 2021.
 • Излагач на XI Конгресу историчара медицине при Српском лекарском друштву са темом „Фото-лабораторија Проф. др Александра Костића и њен значај за хистологију и ембриологију“, аутор текста (у сарадњи са Др Нелом Пушкаш),
 • Излагач на Трећој конференцији Друштва историчара уметности и визуелне културе новог века, са темом „Еснафска удружења као приложници цркава и манастира у српском друштву 19. века“, Филозофски факултет у Београду,
 • Излагач на научном скупу „Епархија Бачка у осмовековној историји Српске православне цркве, са темом „Ликовни програм певница у Саборној цркви Светог Ђорђа у Новом Саду – историјске композиције припадника лозе Немањића“, Центар за историјска истраживања при Филозофском факултету УНС, 2019.
 • „Један сликар и један град“, предавање о Васи Поморишцу и његовој повезаности са Петровградом/Зрењанином, Народни музеј Зрењанин,
 • Излагач на Деветом Конгресу историчара медицине, са темом „Хуманост која није знала за границе – Др Драган Херцог – Од Банатског Карађорђева до Бијафре“, Предавање је након Милешеве одржано у Зрењанину, Београду и Банатском Карађорђеву.
 • „Вече посвећено Јожефу Пехану“, организатор и модератор програма где су предавачи били Бела Дуранци, Ференц Немет, Ђезе Бордаш,
 • Излагач на Националној конференцији „Зографски кругови“ са темом „Стари иконостас цркве Св. Николе у Ечки – зографа Шербана Поповића“, 2017, Филозофски факултет у Београду

Педагошки рад:

 • Радионице на енглеском језику TALE – Teach Art Learn English“, Народни музеј Зрењанин, водитељ радионица, 2021.
 • „Мој омиљени спорт је…“, ликовна радионица за децу, аутор и водитељ, Мамутфест, Народни музеј Кикинда, 2021.
 • „Како се фотографише музика (!)?, вербална радионица са кустоским вођењем приређена за ученике СМШ „Јосиф Маринковић“, у оквиру изложбе „Под сјајем звезда – Изложба фотографија Брајана Рашића“, Народни музеј Зрењанин, 2021.
 • „Мој град, леп као слика!“, ликовна радионица за ученике основних школа, поводом манифестације „Дани европске баштине 2020“, Народни музеј Зрењанин, 2020.
 • „Толеранц&ја“,ликовна радионице за ученике средњих школа, у оквиру изложбе „Пројект: Толеранција и мала ретроспектива Мирка Илића“, аутор и водитељ радионица, Народни музеј Зрењанин, 2020.
 • „Свет птица око нас“, ликовна радионица за ученике основношколског узраста, аутор и водитељ, у оквиру изложбе „Птице и њихове породице“, Народни музеј Зрењанин, 2020.
 • „Новогодишње птичице у Музеју“, новогодишња креативна породична радионица, аутор и водитељ, Народни музеј Зрењанин, 2019.
 • „Мој прозор пријатељства“, ликовна радионица за децу, Мамутфест, аутор и водитељ, Народни музеј Кикинда,
 • „Које је боје ваше море“, ликовна радионица за ученике виших разреда основне школе и ученике средњих школа, у оквиру изложбе „Милан Коњовић: Дубровник, Млини, Цавтат“, аутор и водитељ, 2019, Народни музеј Зрењанин
 • „Очи доброте“ – ликовна радионица за ученике нижих разреда основне школе, аутор и водитељ, у оквиру изложбе „Иконе Банатске епархије“, 2019, Народни музеј Зрењанин
 • Презентација и радионица о сликару Тивадару Вањеку, аутор и водитељ, 2017, Музеј „Јожеф Атила“, Мако, Мађарска
 • „Смислићу ти нове птице, нове снове, нова мора“, аутор и водитељ радионице за ученике школског узраста, 2015, Народни музеј Зрењанин
 • „Вајањем и игром кроз археологију“, водитељ радионице, Ноћ музеја, 2014, Народни музеј Зрењанин
 • Сарадник на педагошким активностима у Народном музеју Зрењанин 2013. године

Рецензије:

 • Рецензент књиге „Новобечејски светлописци – од колодијумске мокре плоче до дигиталне фотографије“, Карољ Андре, 2018, Дом културе општине Нови Бечеј

Остало:

 • За потребе интерпретације сталне поставке Народног музеја Зрењанин, била је учесник више телевизијских емисија, попут „Мој лепа Србија“ (РТС, 2019), „Срећна Србија“ (Тв Прва, 2021), „Срцем кроз равницу“ (2021) и друге.
 • Селектор Јесењег ликовног салона у Врбасу, аутор текста у каталогу и поставке радова, Галерија УЛУВ, Врбас, 2019.
 • Представник Народног музеја Зрењанина на додели „Жива“ награде за најбољи словенски музеј, 2016. године у Задру
Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja