Дејан Воргић

Дејан Воргић (Зрењанин, 1979), дипломирани историчар уметности. Као сарадник уметничке групе ФИА из Београда учествује у више пројеката Публикумов уметнички календар од 2002. до 2008. године. У периоду децембар 2005. − септембар 2006. цивилно служио војни рок при Педагошкој служби Народног музеја Зрењанин. Афирмацију стиче уређујући од 2009. године блог „Банатека: Блогом у борбу за очување и дигитализацију културног наслеђа Зрењанина и Баната“. Дипломирао 2014. године на Одељењу за историју уметности Филозофског факултета у Београду са темом „Рудолф Шротер (1887−1959?): творац модерног пресованог стакла”. Током периода јануар − децембар 2016. године стручно се усавршавао при Уметничком одељењу Народног музеја Зрењанин. Од децембра 2016. запослен је на месту историчар уметности – Збирка примењене уметности у Народном музеју Зрењанин, а почетком јуна месеца 2017. године стиче звање кустос – историчар уметности.

Контакт: dejanborkic@gmail.com

СЕМИНАРИ (КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА)

• Унапређење статистике о Музејима у функцији развоја музеја и музејске публике, Народни музеј Београд & Запрокул, 04.03.2019.
• Припрема пројеката у оквиру програма Креативна Европа, Центар за привредно технолошки развој на Андревљу, 31.10.–1.11.2017.

ЧЛАНСТВО

• Музејско друштво Србије (2019-2020)
• Секција за историју уметности Друштва завичајаца Зрењанин (2016-2020)

ОБЛАСТИ ИНТЕРЕСОВАЊА И ИСТРАЖИВАЊА

• Примењена уметност
• Креативно стваралаштво, историја и градитељство на подручју Зрењанина и Баната
• Независно издаваштво, фотографија и дизајн

ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ

• Захвалница за изузетан допринос раду Друштва завичајаца Зрењанин (2019)

ОДАБРАНА БИБЛИОГРАФИЈА

– Штампана издања (часописи)

• Воргић, Д. (2019) Компанија уд. Јакова Гутмана & синови: Индустрија у служби уметности, Гласник музеја Баната (Панчево) бр. 21: 64-75.
• Воргић, Д. (2019) Култура сећања: Вукица Поповић, Завичајац (Зрењанин) бр. 36/37: 15-18.
• Воргић, Д. (2018) Џамија и купатило Мехмед-паше Соколовића у Бечкереку, Гласник музеја Баната (Панчево) бр. 20: 84-91.
• Воргић, Д. и Којичић, Б. (2018) Златар Карл Хелмболд и његова кућа из „Хиљаду и једне ноћи“, Грађа за проучавање споменика културе (Нови Сад) бр. 31: 145-156.
• Воргић, Д. (2017) Почеци изложбених активности Уметничког одељења Народног музеја Зрењанин (1945−1950), Гласник музеја Баната (Панчево) бр. 19: 48−61.
• Воргић, Д. (2016) Звоно из 1757. године – Дар Венцеслава Клеа, Гласник музеја Баната (Панчево) бр. 18: 40−45.
• Воргић, Д. и Игњатов, В. (2016) Легат породице Варади у Народном музеју Зрењанин, Рад Музеја Војводине (Нови Сад) бр. 58: 111−114.
• Воргић, Д. (2016) Свети Рафаило Банатски у контексту историјских извора и етнолошке грађе, Саборност (Пожаревац) X: 147−157. (прештампано у: Завичајац бр. 33-35, 2016-2018.)
• Воргић, Д. (2012) Култура становања: Поводом 150 година од оснивања прве фабрике намештаја у граду, Завичајац (Зрењанин) 32: 58−61.
• Воргић, Д. (2012) Барселона лакша од Бечкерека, Завичајац (Зрењанин) 32: 31−32.
• Крчмар, Ф. и Воргић, Д. (2011) Спомен-обележја у порти Успенског храма у Зрењанину, Рад Музеја Војводине (Нови Сад) бр. 53: 193−205.
• Vorgić, D. (2007) Zrenjaninsko zlatarstvo XVI i XVII veka, Časopis za kulturu i društvena pitanja Ulaznica (Zrenjanin) 209-210: 175−184.
• Vorgić, D. (2005) O arhitekturi Zrenjanina – krajem XIX i početkom XX veka, Likovni Život (Zemun) 111/112: 56−61.

– Штампана издања (зборници)

• Vorgić, D. (2011) Zapisi o zanatima – Kata (Zlatarka) Lončarski, у: Banat je kao priča, ur. Zoran Slavić, Zrenjanin: Istorijski arhiv Zrenjanin i NIP Zrenjanin: 95−96.
– Штампана издања (каталози)
• Воргић, Д. ур. (2019) Спомен-кућа Славка Жупанског, Зрењанин: Народни музеј Зрењанин
• Воргић, Д. и Крчмар, Ф. (2019) Наша Вукица: 1919−1969−2019, Зрењанин: Народни музеј Зрењанин
• Воргић, Д. и Шаламон, А. (2017) На раскршћу: Хришћански сакрални предмети из Археолошког одељења и Збирке примењене уметности НМЗ, Зрењанин: Народни музеј Зрењанин (+CD-ROM)
– Штампана издања (поглавља у књигама)
• Grupa autora (2020) Priče iz uspavanog grada: Made in ZR, Zrenjanin: Speed 023 – Zrenjanin. (поглавља: Циглане, ИТ Пролетер, ГИК Банат, Тегум, Гутманова фабрика, Фабрика намештаја, Луксол, Металпрогрес, Штампарије)
• Grupa autora (2018) Priče iz uspavanog grada: Bilo nekad, Zrenjanin: Speed 023 – Zrenjanin. (поглавља: Парно купатило, Мункач, Солана)
– Штампана издања (проспекти)
• Воргић, Д. и Илић, М. (2020) Пројект Толеранција: изложба плаката / Мала ретроспектива М.И., Зрењанин: Народни музеј Зрењанин
• Воргић, Д. (2019) Јапанизам у Банату: 1869−1969 (верзија 1.1), Панчево: Народног музеја Панчево
– Електронска издања (каталози)
• Воргић, Д. (2018) Јапанизам у Банату: 1869−1969, Зрењанин: Народни музеј Зрењанин (CD-ROM)

– Електронска издања (часописи)

• Vorgić, D. (2015) Rudolf Schrötter – Schöpfer des modernen tschechoslowakischen Pressglases, Pressglas-Korrespondenz (Pocking) 2015-3 / 2015-4. (CD-ROM)
• Vorgić, D. and Neumann, D. and Geiselberger, S. (2015) Die Glasfabrik Osredek in Kroatien (1839-1904), Pressglas-Korrespondenz (Pocking) 2015-2 (CD-ROM)
• Vorgić, D. (2013) Od istoricizma do modernizma: Zbirka stakla – Vorgić, Zrenjanin: Narodni muzej Zrenjanin (CD-ROM)
• Vorgić, D. (2011) Die zweite Glasfabrik in Jagodina von Nacko Janković (Serbien, 1879-1907), Pressglas-Korrespondenz (Pocking) 2011-4: 99-102. (CD-ROM)
– Електронска издања (интернет)
• Hill, M. and Vorgić, D. (2016) A New Name & Attribution – Dragan Drobnjak, Mark Hill Publishing, доступно на: http://markhillpublishing.com/a-new-name-and-attribution-dragan-drobnjak/ (приступљено (02.11.2016)
• Vorgić, D. (2007) Oltarske slike Sekelj Bertalana u zrenjaninskoj katedrali, доступно на: http://www.banaterra.eu/srpski/biblioteka/sekelj%20bertalan/Sekelj%20Bertalan%20u%20Zrenjaninu.pdf (приступљено (22.11.2016)
• Воргић, Д. (2005) Живопис манастира Прасквице, Пројекта Растко – Бока, доступно на: https://www.rastko.rs/rastko-bo/umetnost/likovne/dvorgic-praskvica.html (приступљено (22.11.2016)

ИЗЛОЖБЕ

– аутор и коаутор

• Тито плакат – штампана акција, Салон Народног Музеј Зрењанин, новембар 2020. (Музеји за 10)
• Приче из депоа (поставка Арт-метал), Салон Народног Музеј Зрењанин, јун-август 2020. (у сарадњи са Б. Димкић)
• Мала ретроспектива Мирка Илића, Салон Народног Музеј Зрењанин, фебруар-мај 2020.
• Јапанизам у Банату: 1869−1969. (верзија 1.1), Галерија Народног музеја Панчево, август− септембар 2019. (гостовање)
• Одјеци Баухауса, хол Народног музеја Зрењанин, мај-јун 2019. (Европска ноћ музеја)
• Наша Вукица: 1919−1969−2019, Мали салон Народног музеја Зрењанин, март-април 2019. (са Ф. Крчмар)
• Јапанизам у Банату: 1869–1969., Мали салон Народног музеја Зрењанин, мај−јун 2018.
• Уметнички плакати из прошлости Музеја (1945−1964), Хол Народног музеја Зрењанин, мај−јул 2017. (Европска ноћ музеја)
• На раскршћу: Хришћански сакрални предмети из Археолошког одељења и Збирке примењене уметности НМЗ, Мали салон Народног музеја Зрењанин, април−мај 2017. (са А. Шаламон)
• Наше стакло: 170 година од оснивања прве фабрике стакла у Србији, хол Народног музеја Зрењанин, мај−јун 2016. (Европска ноћ музеја)
• Две пасије – једна изложба (поставка Од историцизма до модернизма: Збирка стакла Воргић), Салон Народног музеја Зрењанин, фебруар─март 2013. (са М. Шијаковић)
– надлежни кустос
• Рат и хумор 1914-1918., Салон Народног Музеј Зрењанин, август-септембар 2020.
• Пројект Толеранција: изложба плаката, Салон Народног Музеј Зрењанин – Трг слободе, фебруар-мај 2020.

– сарадник

• Толеранц&ја – код куће (изложба радова средњошколаца), Хол Народног музеја Зрењанин, 2020.
• Отаџбини с љубављу, Владичански двор, Вршац, 2018.
• Дакле Ви сте тај Урош Предић?, Салон Народног музеја Зрењанин, 2017.
• Друштво српских уметника „Лада“, Салон Народног музеја Зрењанин, 2017.
• Дечја недеља – камерна поставка изложбе играчака из фонда НМЗ, Стална поставка Народног музеја Зрењанин, 2016.
• Публикумов календар Водич за живот, Хол Народног музеја Београд, 2008.
• Публикумов календар Fenoman: Karlssonwilker, Безистан Београд, 2005.
• Публикумов календар Fenomen: Slavimir, Безистан Београд, 2004.
• Kal-expo, штампарија Публикум, Београд, 2003.
• Публикумов календар Живот / Арт станица / прес конференција, Трг Републике & Медија центар, Београд, 2002.

ПРОЈЕКТИ

• Рестаурација дрвеног лустера (полијелеја) из 1830. године, подршка: Министарствo културе Републике Србије, 2020. (стручни сарадник)
• Сторителинг у Музеју 3: Настави причу, подршка: Министарствo културе Републике Србије, 2020. (стручни сарадник на радионици)
• Заштита музејских предмета из Етнолошког, Историјског, Природњачког одељења и Збирке примењене уметности Народног музеја Зрењанин, подршка: Министарствo културе Републике Србије, 2019. (сарадник)
• Реализација сталне поставке у депадансу куће Славка Жупанског, подршка: Министарствo културе Републике Србије, 2019. (координатор)
• Сторителинг 2: Причам ти причу, Народни музеј Зрењанин, подршка: Министарствo културе Републике Србије, 2019. (стручни сарадник на две радионице)
• Дигитализација предмета из колекција Народног музеја Зрењанин, подршка: Викимедија Србије, 2018-2019. (сарадник)
• Сторителинг (Storytelling) у Музеју, Народни музеј Зрењанин, подршка: Министарствo културе Републике Србије, 2018. (стручни сарадник на три радионице)
• Спомен кућа Славка Жупанског, Народни музеј Зрењанин, подршка: Град Зрењанин, 2018. (члан комисије за откуп, известилац, потпредседник комисије за попис)

ОРГАНИЗАЦИЈА / ПРЕДАВАЊА

• Пројекција филма Драгиша Брашован – Мајстор сценографије живота, Мали салон НМЗ, 10.03.2020. (организација)
• Вече сећања на Вукицу Поповић (Времеплов кроз музеје: Зрењанин), Мали салон, 05.04.2019. (са Ф. Крчмаром; организација и модерација)
• Реч – две о Ћуприји, Мали салон НМЗ, 26.03.2019. (са Ф. Крчмаром и Б. Којичићем; организација, предавање и модерација)
• Мини фестивал јапанских аниме филмова, Мали салон НМЗ, јун 2018. (организација и селекција)

ЛИКОВНА, ФОТОГРАФСКА И ДИЗАЈНЕРСКА РЕШЕЊА

• Изложба: Пројект Толеранција: изложба плаката и Мала ретроспектива Мирка Илића, Народни Музеј Зрењанин – Трг слободе, 2020. (плакат, панои)
• Каталог: Спомен-кућа Славка Жупанског, Зрењанин: Народни музеј Зрењанин, 2019. (насловница, фотографије, колажи)
• Изложба: Јапанизам у Банату: 1869−1969 (верзија 1.1), Панчево: Народног музеја Панчево, 2019. (проспект)
• Изложба: Одјеци Баухауса, Народни музеј Зрењанин 2019. (плакат и пано)
• Изложба: Наша Вукица: 1919−1969−2019, Народни музеј Зрењанин 2019. (колажи за паное и каталог, плакати пратећих активности и др.)
• Изложба: Јапанизам у Банату: 1869−1969, Народни музеј Зрењанин 2018. (дизајн каталога, плакат, фотографије, техничка припрема)
• Изложба: На раскршћу: Хришћански сакрални предмети из Археолошког одељења и Збирке примењене уметности НМЗ, Народни музеј Зрењанин 2017. (дизајн каталога, фотографије, техничка припрема)
• Изложба: Наше стакло: 170 година од оснивања прве фабрике стакла у Србији, Народни музеј Зрењанин 2016. (фотографије за изложбене плакате, проспект)
• Изложба: Од историцизма до модернизма: Збирка стакла Воргић / Две пасије – једна изложба, Народни музеј Зрењанин 2013. (фотографије, изложбени плакати, дизајн каталога)
• Алтернативни часопис: Жута цигла: месечни пленум генерације елемената, Зрењанин 2006−2007. (колажи)

НЕЗАВИСНО ИЗДАВАШТВО

• Аутор и уредник интернет сајта – Збирка стакла – Воргић (2015−2016)
(доступно на: https://sites.google.com/site/zbirkastaklavorgic/home)
• Аутор и уредник блога – Банатека: Блогом у борбу за очување и дигитализацију културног наслеђа Зрењанина и Баната (2009- ) (доступно на: http://banateka.blogspot.com/)
• Члан уредништва фанзина – Гвок: магазин за целу породицу (2001)
• Сарадник и повремени уредник фанзина – Сјај: убијте досаду малограђанским причама (1998-1999)

ОСТАЛО

• Документарни филм Драгиша Брашован: Мајстор сценографије живота (Банатски опус), 2019. (стручни сарадник)
• Прикупљање површинског археолошког материјала на простору Градске баште, 2019.
• Археолошка ископавања на локалитету Јанчина хумка, 2017. (стручни сарадник)

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja