Александар Шаламон

Рођен 14.12.1988. године у Зрењанину. Основну и средњу школу завршио у Зрењанину. Звање дипломирани археолог стиче на Филозофском факултету, Универзитета у Београду, на катедри за археологију 2015. године са темом „Преправке и поновна употреба неолитских керамичких посуда“. Наредне године стиче звање кустоса у Музеју војводине у Новом Саду. Од 2017. године запослен је у Народном музеју у Зрењанину.

Контакт: aleksandarsalamon@yahoo.com

 

Изложбе

2017. Организатор археолошко-конзерваторске радионице „Уметност мозаика“ у оквиру „Ноћи музеја 2017“

2017. Коаутор изложбе „ На раскршћу – Хришћански сакрални предмети из Археолошког одељења и Збирке примењене уметности Народног музеја Зрењанин“ 12.04 – 17.05.2017.

2016. Надлежни археолог за изложбу „Централни Балкан између грчког и келтског света – Кале – Кршевица“ Народног музеја из Београда, фебруар – март, Мали салон Народног музеја у Зрењанин

2016. Организатор археолошко-конзерваторске радионице „Обојимо прошлост“ у оквиру „Ноћи музеја 2016.“, Народни музеј у Зрењанину

2016. Аутор археолошке поставке „Некропола у Сечњу“ у оквиру „Ноћи музеја 2016.“, Народни музеј у Зрењанину

 

Теренски рад

2017. Заштитна археолошка истраживања локалитета „Јанчина хумка“ (руководилац пројекта, руководилац теренских истраживања)

2016. Рекогносцирање неолитских локалитета Пречка, Борђош, Нови Бечеј, Музеј Војводине из Новог сада и Института за праисторију и рану историју из Кила, Немачка (Цхристиан-Албрецхтс-Университат зу Киел, Институте оф Прехисториц анд Протохисториц Арцхаеологy).

2016. Заштитна археолошка ископавања средњовековне некрополе на локалитету Радна зона – Југоисток, Зрењанин; Завод за заштиту споменика културе из Зрењанина (учешће у ископавањима).

2016. Локалитет Борђош, Нови Бечеј, неолит, Музеј Војводине из Новог сада и Института за праисторију и рану историју из Кила, Немачка (Цхристиан-Албрецхтс-Университат зу Киел, Институте оф Прехисториц анд Протохисториц Арцхаеологy); учшће у ископавањима.

2016. Систематска ископавања локалитета Слатина – Турска чесма, Дреновац, пројекат Археолошког института у Београду (учешће у ископавањима, снимање тоталном станицом и обрада података у АутоЦад-у).

2014. Заштитна археолошка истраживања локалитета Лалинци, Љиг; млађа праисторија, Археолошки институт у Београду; (учешће у ископавањима и обрада археолошког материјала).

2014. Заштитна археолошка ископавања средњовековне некрополе – локалитет Атар Ц, Сечањ; Народни музеј у Зрењанину (учешће у ископавањима и обрада археолошког материјала).

2013. Систематска ископавања локалитета Слатина – Турска чесма, Дреновац, пројекат Археолошког института у Београду (учешће у ископавањима и обрада археолошког материјала).

2013. Заштитна археолошка ископавања средњовековне некрополе – локалитет Атар Ц, Сечањ; Народни музеј у Зрењанину (учешће у ископавањима и обрада археолошког материјала).

2013. Локалитет Ветропарк Чибук 1, Долово, заштитна археолошка истраживања; млађа праисторија, Сарматска култура, Средњи век; Завод за заштиту споменика културе из Панчева (учешће у ископавањима и обрада археолошког материјала).

2013. Рекогносцирање локалитета Стара Сарча и Шибова хумка код Шурјана, Народни музеј у Зрењанину.

2012. Систематска ископавања локалитета Слатина – Турска чесма, Дреновац, пројекат Археолошког института у Београду (учешће у ископавањима и обрада археолошког материјала).

2012. Рекогносцирање локалитета Слатина- Турска чесма, Дреновац, пројекат Археолошког института у Београду.

2012. Заштитна археолошка ископавања средњовековне некрополе – локалитет Атар Ц, Сечањ; Народни музеј у Зрењанину (учешће у ископавањима и обрада археолошког материјала).

2012. Рекогносцирање трасе гасовода Јужни ток, Перлез, Чента, Книћанин, Завод за заштиту споменика културе из Зрењанина.

2011. Заштитна археолошка ископавања неолитског локалитета Гумниште, Павловац; Археолошки институт у Београду (учешће у ископавањима и обрада археолошког материјала)

2011. Заштитна археолошка ископавања средњовековне некрополе – локалитет Атар Ц, Сечањ; Народни музеј у Зрењанину (учешће у ископавањима и обрада археолошког материјала).

2011. Заштитна археолошка ископавања средњовековне некрополе на локалитету Радна зона – Југоисток, Зрењанин; Завод за заштиту споменика културе из Зрењанина (учешће у ископавањима).

2010. Систематска ископавања локалитета Слатина – Турска чесма, Дреновац, пројекат Археолошког института у Београду (учешће у ископавањима и обрада археолошког материјала).

2010. Обрада и чишћење антрополошког материјала са локалитета Атар Ц у Сечњу, Народни музеј у Зрењанину.

2009. Систематска ископавања локалитета Слатина – Турска чесма, Дреновац, пројекат Археолошког института у Београду (учешће у ископавањима и обрада археолошког материјала).

2008. Систематска ископавања локалитета Слатина – Турска чесма, Дреновац, пројекат Археолошког института у Београду – Стална археолошка радионица – средње Поморавље у неолитизацији југоисточне Европе (учешће у ископавањима и обрада археолошког материјала).

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja