Александар Шаламон

Рођен 14.12.1988. године у Зрењанину. Основну и средњу школу завршио у Зрењанину. Звање дипломирани археолог стиче на Филозофском факултету, Универзитета у Београду, на катедри за археологију 2015. године са темом „Преправке и поновна употреба неолитских керамичких посуда“. Наредне године стиче звање кустоса у Музеју војводине у Новом Саду. Од 2017. године запослен је у Народном музеју Зрењанин у којем води целокупно Археолошко одељење.

Контакт: aleksandarsalamon@yahoo.com

ИЗЛОЖБЕ

Ауторске изложбе:

 1. Коаутор изложбе „Приче из депоа“ Велики салон Народног музеја Зрењанин

05.06.2020 – 20.08.2020.

 1. Аутор изложбе „Сребрни новац римских императора од I до III века из нумизматичке збирке Народног музеја Зрењанин“ Мали салон Народног музеја Зрењанин

03.07.2019 – 08.2019.

 1. Коаутор изложбе „На раскршћу – Хришћански сакрални предмети из Археолошког одељења и Збирке примењене уметности Народног музеја Зрењанин“ Мали салон Народног музеја Зрењанин
 2. Аутор археолошке поставке „Некропола у Сечњу“ у оквиру „Ноћи музеја 2016.“, Народни музеј Зрењанин

Надлежни кустос:

 1. Надлежни кустос за изложбу „NeoNlitic 3.0“ која представља резултат комплексне међународне иницијативе и обухвата теренску документацију са истраживања неолитских цивилизација у три земље – Румуније, Грчке и Србије, као и радове 24 савремена уметника из наведених земаља инспирисаних неолитским културама. Мали салон Народног музеја у Зрењанину.

12.10.2021. – 20.10.2021.

 1. Надлежни кустос за изложбу „Трагом коњаника ратника – 200 година владавине Авара”. Градског музеја Бечеј, ауторка је Бранислава Микић Антонић, кустос изложбе Рашко Рамадански, кустос Градског музеја у Бечеју. Мали салон Народног музеја Зрењанин.

16.09.2021. – 08.10.2021.

 1. Надлежни кустос за изложбу „ Иван Ђурић – радови пирографије“ аутора Ивана Ђурића. Мали салон Народног музеја Зрењанин.

08.03.2021. – 26.03.2021.

 1. Надлежни кустос за изложбу „Реконструкција средњовековног ратника“ аутора Тамаша Салме и Удружења грађана за очување и неговање културе “Глас предака” из Кањиже. Мали салон Народног музеја Зрењанин.

20.10.2020 – 30.11.2020.

 1. Надлежни кустос за изложбу „Између костима и орнамента- антропоморфне фигурине Винчанске културе “ Народног музеја у Смедеревској Паланци, фебруар – март, Мали салон Народног музеја Зрењанин

12.04 – 17.05.2017.

 1. Надлежни кустос за изложбу „Централни Балкан између грчког и келтског света – Кале – Кршевица“ Народног музеја из Београда, фебруар – март, Мали салон Народног музеја Зрењанин

19.02.2016 – 30.03.2016

ПУБЛИКАЦИЈЕ:

Шаламон А.- „Археолошко одељење“ у Монографија Народног музеја Зрењанин(у изради)

Шаламон А.- „Археолошки течај у Градском музеју у Петровграду 1946. године“, 2020, ISBN 0354-7523 = Гласник музеја Баната

Шаламон А.- „Сребрни новац римских императора од I до III века из нумизматичке збирке Народног музеја Зрењанин“ 2019, ISBN 978-86-85961-75-5

Шаламон А. Боргић Д – „На раскршћу – Хришћански сакрални предмети из Археолошког одељења и Збирке примењене уметности Народног музеја Зрењанин“, 2017, ISBN 978-86-85961-62-5

РАДИОНИЦЕ

 1. Организатор радионице „20000 година под морем” и квиза „Пронађи своју звезду” у оквиру “Ноћ музеја 2019“
 2. Организатор радионице „Обуцимо прошлост” у оквиру манифестације “Европска ноћ истраживача 2018“
 3. Организатор радионице/квиза „Загонетна личност” и „Посетилац детектив” у оквиру “Ноћ музеја 2018“
 4. Организатор археолошко-конзерваторске радионице „Уметност мозаика“ у оквиру „Ноћ музеја 2017“
 5. Организатор археолошко-конзерваторске радионице „Обојимо прошлост“ у оквиру „Ноћ музеја 2016.“, Народни музеј у Зрењанину

 

ТЕРЕНСКИ РАД

 1. Заштитна археолошка истраживања на локалитету „Дивље поље, Ратина“ код Краљева, сарадња са Археолошким институтом у Београду на изградњи Моравског коридора, аутопут Е-761 Прељина- Појате.
 2. Руководилац систематских археолошких истраживања на локалитету „ Стари виногради – Житиште“ . Међународна сарадња са Универзитетом у Даблину (University College Dublin, Ireland) на пројекту „The Fall of 1200 BC“
 3. Систематско археолошко истраживање локалитета „Стари Град“ (Тврђава) код Новог Бечеја. Сарадња на пројекту у који су укључени Градски музеј Бечеј, Музеј науке и технике Београд, Завод за заштиту споменика културе Зрењанин и локална самоуправа у Новом Бечеју.
 4. Систематско археолошко истраживање локалитета „Стари Град“ (Тврђава) код Новог Бечеја. Сарадња на пројекту у који су укључени Градски музеј Бечеј, Музеј науке и технике Београд, Завод за заштиту споменика културе Зрењанин и локална самоуправа у Новом Бечеју.
 5. Рекогносцирање терена у околини села Меленци, Кумане, Јанков Мост, Торда, Житиште и Банатски Двор. Међународна сарадња са Универзитетом у Даблину (University College Dublin, Ireland) на пројекту „The Fall of 1200 BC“ који се тиче мапирања локалитета бронзаног доба, заједно са Градским музејом у Вршцу. 05. – 06.11.2019.
 6. Рекогносцирање терена у Томашевцу, локалитет „Лудошка хумка“, октобар 2019. године.
 7. Заштитна археолошка истраживања на локалитету „Магистрални цевовод – Водице Баранда“, Завод за заштиту споменика културе Панчево, септембар-октобар 2019. год (учешће у ископавањима).
 8. Рекогносцирање терена у Орловату, локалитети „Подумка“, „Циглана“ и „Жути брег“, јул 2019. године.
 9. Рекогносцирање терена у Арадцу, потес „Каменити виногради“, Банатски Деспотовац потес „Вида“ и Стајићево око старог корита реке на излазу из села према Београду, март 2018. године.
 10. Рекогносцирање терена код фабрике „ Радијатор”, фебруар 2018. године.
 11. Заштитна археолошка истраживања локалитета „Јанчина хумка“ (руководилац пројекта, руководилац теренских истраживања), септембар-октобар 2017. год.
 12. Рекогносцирање неолитских локалитета Пречка, Борђош, Нови Бечеј, Музеј Војводине из Новог сада и Института за праисторију и рану историју из Кила, Немачка (Christian-Albrechts-Universitat zu Kiel, Institute of Prehistoric and Protohistoric Archaeology).
 13. Заштитна археолошка ископавања средњовековне некрополе на локалитету Радна зона – Југоисток, Зрењанин; Завод за заштиту споменика културе из Зрењанина.
 14. Локалитет Борђош, Нови Бечеј, неолит, Музеј Војводине из Новог сада и Института за праисторију и рану историју из Кила, Немачка (Christian-Albrechts-Universitat zu Kiel, Institute of Prehistoric and Protohistoric Archaeology).
 15. Систематска ископавања локалитета Слатина – Турска чесма, Дреновац, пројекат Археолошког института у Београду.
 16. Заштитна археолошка истраживања локалитета Лалинци, Љиг; млађа праисторија, Археолошки институт у Београду.
 17. Заштитна археолошка ископавања средњовековне некрополе – локалитет Атар Ц, Сечањ; Народни музеј Зрењанин.
 18. Систематска ископавања локалитета Слатина – Турска чесма, Дреновац, пројекат Археолошког института у Београду.
 19. Заштитна археолошка ископавања средњовековне некрополе – локалитет Атар Ц, Сечањ; Народни музеј Зрењанин .
 20. Локалитет Ветропарк Чибук 1, Долово, заштитна археолошка истраживања; млађа праисторија, Сарматска култура, Средњи век; Завод за заштиту споменика културе из Панчева .
 21. Рекогносцирање локалитета Стара Сарча и Шибова хумка код Шурјана, Народни музеј Зрењанин.
 22. Систематска ископавања локалитета Слатина – Турска чесма, Дреновац, пројекат Археолошког института у Београду.
 23. Рекогносцирање локалитета Слатина- Турска чесма, Дреновац, пројекат Археолошког института у Београду.
 24. Заштитна археолошка ископавања средњовековне некрополе – локалитет Атар Ц, Сечањ; Народни музеј Зрењанин.
 25. Рекогносцирање трасе гасовода Јужни ток, Перлез, Чента, Книћанин, Завод за заштиту споменика културе из Зрењанина.
 26. Заштитна археолошка ископавања неолитског локалитета Гумниште, Павловац; Археолошки институт у Београду
 27. Заштитна археолошка ископавања средњовековне некрополе – локалитет Атар Ц, Сечањ; Народни музеј Зрењанин.
 28. Заштитна археолошка ископавања средњовековне некрополе на локалитету Радна зона – Југоисток, Зрењанин; Завод за заштиту споменика културе из Зрењанина.
 29. Систематска ископавања локалитета Слатина – Турска чесма, Дреновац, пројекат Археолошког института у Београду.
 30. Обрада и чишћење антрополошког материјала са локалитета Атар Ц у Сечњу, Народни музеј у Зрењанину.
 31. Систематска ископавања локалитета Слатина – Турска чесма, Дреновац, пројекат Археолошког института у Београду.
 32. Систематска ископавања локалитета Слатина – Турска чесма, Дреновац, пројекат Археолошког института у Београду – Стална археолошка радионица – средње Поморавље у неолитизацији југоисточне Европе.
Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja