Татјана Петровић

Татјана Петровић – Самостални препаратор за конзервацију метала.
(Зрењанин, 1978)

Контакт

Телефон: 060/ 7271278
*: tatjanapetrovic13@gmail.com

  • Образовање

Дипломирала на Високој техничкој школи струковних студија Зрењанин, одсек Инжењер хемијске технологије (2007 год.)

  • Усавршавање

Стручно усавршавање из области конзервације метала завршила у Атељеу за конзервацију метала у Централном институту за конзервацију у Београду под надзором конзерватора метала Наташе Крстић.(2014 год.)

Стручно усавршавање наставила 2015.год. у Музеју Војводине у Новом Саду код музејског саветника за конзервацију ,Ане Олајош.

  • Радно искуство

Од 2000.године запослена у Народном музеју Зрењанин, а од 2005. после положеног стручног испита у Музеју Војводине у Новом Саду  радила као музејски водич.

Као музејски водич тумачила сталну поставку музеја и све тематске изложбе организоване у Музеју.

Од 28.11.2016. после положеног стручног испита у Музеју Војводине у Новом Саду  и стекавши звање техничар конзерватор  ради као Самостални препаратор за конзервацију метала.

Као самостални препаратор за конзервацију метала радила конзервацију музејских предмета из Историјског одељења (оружје, ордење, војничке реквизите, пехаре….), из Археолошког одељења (новчиће, накит, амулете…), из Уметничког одељења (украсне кутије, кандила, религијске реквизите, свећњаке, лустере….), из Етнолошког одељења (предмете покућства, пољопривредне алатке и реквизите…), из Природњачког одељења ( радила конзервацију дермопластичних препарата птица), из Ликовне збирке (конзервација предмета из Спомен собе Уро Предића, Тибора Варадија, Тодора Манојловића….).

У ОШ“Светозар Марковић- Тоза“ у Тарашу радила на конзервацији и рестаурацији гипсаних скулптура и бисти уметнице Љубице Тапавички и учествовала у радионицама о конзервацији приређеним за ученике те школе.

Учествовала  више пута у археолошким  радионицама  за децу у Ноћи музеја.

Учествовала на археолошком ископавању на локалитету Јанчина хумка 2017. године.

Учествовала у писању и реализацији  неколико пројеката  Министарства културе.

Учествује у реализацији свих тематских изложби у Музеју.

  • Едукација (семинари)

Принципи конзервације, Централни институт за конзервацију Београд (2012.)

Дигитализација војвођанских музеја , Музеј Војводине Нови Сад (2014.)

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja