Дијана Борош

Дијана Борош (Вршац, 1985), инжењер струковних студија технологије. Дипломирала је на Високој техничкој школи струковних студија у Зрењанину. 2011. године започиње волонтерски стаж у конзерваторској служби Народног музеја у Зрењанину. Послата на стручно усавршавање у Централни институт за конзервацију у Београду. Звање самосталног препаратора за керамику стекла је новембра 2012, радом на тему “Конзервација и рестаурација археолошке керамике”, под менторством вишег кустоса, конзерватора за керамички, порцулански И фајансни материјал, Драгане Живковић, у Музеју Војводине. Од 2012. године запослена у Народном музеју Зрењанин.

E-mail: dijanaboros1985@yahoo.com

Радионице

Радионица за ученике средње школе ХПТШ Урош Предић, ” Примена хемије у конзервацији музејских предмета”

Археолошко- конзерваторска радионица “20000 под морем”, Ноћ музеја, Зрењанин

Ликовна радионица “Сликај И вајај свог личног хероја”, Ноћ музеја, Зрењанин

Ликовна радионица “ Мачка за понети”, Ноћ музеја, Зрењанин

Изложбе

Учествује у реализацији свих тематских изложби у Народном музеју.

Едукација

Пролећна школа конзервације археолошке и савремене керамике “Диана 2012”, Централни институт за конервацију ( април 2012- јун 2012.)

Принципи конзервације, Централни институт за конзервацију Београд (2012.)

 

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja