О Музеју

Мисија Народног музеја Зрењанин

 

Мисија Народног музеја Зрењанин је очување, заштита, презентација и интерпретација богатог културног наслеђа средњег Баната из области природе, археологије, етнологије, уметности и историје, као и образовање и доступност свим посетиоцима.

Визија Народног музеја Зрењанин

 

Визија Народног музеја Зрењанин је да будемо врхунски пример организације, презентације и одрживог коришћења културне баштине и да заузмемо важно место у интерпретацији историјског, културног, као и наслеђа природе средњег Баната и Србије. 

Народни музеј Зрењанин негујући мултикултуралност има веома значајну улогу у друштвеном животу локалне заједнице и има велики број посетилаца на годишњем нивоу. Пратећи савремене музеолошке тенденције Музеј ставља акценат на едукативне програме и примењује их кроз радионице и друге активности – изложбе, пројекције, промоције… 

Кроз резличите програме укључене су и различите групе локалне заједнице – деца школског и предшколског узраста, особе са посебним потребама, групе аматера, различита струковна удружења, старије особе…

Циљ зрењанинског Музеја је да достигне квалитет експозиције европских институција и музеја.

Историјат

 

Музеј је основан 1906. године као Музеј Торонталске жупаније, одлуком Муниципијалног одбора, а на иницијативу Културног удружења Торонталске жупаније. Судећи према свим до сада расположивим изворима, Музеј је започео рад са публиком тек 1911. године.

Зрењанински Народни музеј спада у категорију музејских установа комплексног типа, завичајног карактера и својим истраживачким радом покрива подручје средњег Баната. Оваквим начином организације богато културно наслеђе овог подручја из области природе, археологије, етнологије, уметности и историје дошло је у оквире систематске заштите и стручне обраде специјализоване установе са стручњацима свих потребних профила. Унутар збирки пет одељења Музеја смештено је преко 33.000 музејских предмета.

Простор сталне поставке Музеја има површину од 1200 м2. На првом спрату посетиоци имају прилику да погледају Уметнички део сталне поставке који обухвата два сегмента – примењену и ликовну уметност. Такође, на првом спрату се налази и Соба историје спорта. Део сталне поставке на другом спрату Народног музеја обухвата поставке Природњачког, Археолошког, Историјског и Етнолошког одељења. Презентација збирки одвија се у оквиру сталне поставке и тематских изложби.

Тренутно зрењанински Народни музеј располаже и са три изложбена простора у приземљу зграде, то су Салон, Мали салон и Хол Музеја, који је адаптиран у изложбени простор.

О згради

 
Музеј се од 1966. године налази на овој адреси, у згради некадашње Финансијске палате. Зграда је изграђена 1893. године по пројекту архитекте Иштвана Киша, по стилу припада академизму – неоренесанси и део је сектора типичне архитектуре који је под заштитом државе као споменик културе. Зграда се налази у оквиру архитектонске целине која обухвата и Градску кућу, зграду Позоришта, Катедралу и Мали мост, најстарији мост у граду.