Професија конзерватора уметнина је широко подручје и обухвата бројне специјалности као што су: конзервација археолошких предмета, керамике, стакла, метала, слика, књига и папира, коже, итд.
Конзерваторске активности укључују проверу стања, документарисање, рад на самом предмету , као и превентивну заштиту. Све ове делатности су потпомогнуте научним истраживањем и образовањем. Улога конзерватора укључује преглед, конзервацију и очување културне баштине коришћењем било које методе која се доказала делотворном у одржавању предмета у стању што ближе изворном, што је дуже могуће.

Превентивна конзервација

Многи предмети осетљиви су на околину у којој се чувају – температуру, влажност ваздуха, као и  ниво осветљења и ултраљубичастог зрачења, па тако морају бити заштићени и чувани у примереним условима. Превентивна конзервација је важан елемент заштите и бриге за збирку. Једна од битних одговорности је створити и одржавати околину повољну за опстанак збирке.

Интервентна конзервација

Овај појам одговара било ком деловању предузетом од стране конзерватора, који укључује непосредан рад на артефактима. Споменути поступци могу укључивати чишћење, стабилизацију, поправак оштећења или чак додавање делова који недостају. Од суштинске је важности да конзерватор потпуно и прецизно оправда било које наведено деловање.

Други од водећих принципа свакако је идеја о реверзибилности примењених поступака, односно да по потреби све изведене акције могу бити потпуно уклоњене и да предмет може бити враћен у стање које је претходило конзерваторској интервенцији. Иако је овај концепт и даље један од водећих принципа професије, данас се он све више критикује, а поједини практичари га означавају као сувише збуњујућ и неодређен.

Конзерваторска служба као таква тј. у овом саставу којем јесте (Јелена Гвозденац Мартинов – сликар-рестауратор, Татјана Петровић – оперативни технолог за конзервацију метала, Дијана Борош – оперативни технолог за конзервацију керамике, Оливера Јањуш Старчевић – конзерватор техничар, Момиров Артур – конзерватор техничар) постоји у последњих десетак година и за тај период, захваљујући многобројним пројектима рестаурирано је и конзервирано преко 1000 предмета.