Srpski (SR) English (UK)     FacebookTwitter

 

NARODNI MUZEJ ZRENJANIN

Javna nabavka usluga štampanja 28.11.2017.

28.11.2017. Poziv, link

28.11.2017. Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti. ovde

05.12.2017. Izmenu i dopunu konkursne dokumentacije možete preuzeti, ovde

05.12.2017. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde

12.12.2017. Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde

25.12.2017. Obavešrenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde