Јавне набавке

 

План јавних набавки 2021.

План јавних набавки  2020.

Јавна набавка мале вредности – набавка полица и ормана ЈН бр 2/19 29.11.2019.

– 29.11.2019. Poziv
– 29.11.2019. Конкурсна документација
– 11.12.2019. Одлука о додели уговора
– 24.12.2019. Обавештење о закљученом уговору – Јавна набавка мале вредности – јн 2/19 – набавка полица и ормана

Јавна набавка мале вредности – набавка електричне енергије 14.11.2019.

14.11.2019. Позив
14.11.2019. Конкурсна документација
04.12.2019. Одлука о додели уговора
– 29.01.2019. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга штампања 27.09.2018.

27.09.2018. Позив
27.09.2018. Конкурсна документација
03.10.2018 Измена и допуна конкурсне документације
– 03.10.2018 Додатне информације или појашњења
– 03.10.2018. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
15.10.2018. Одлука о додели уговора
– 09.11.2018 Обавештење о закљученом уговору

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja