Поред ликовног, историјског, природњачког, архелошког, етнолошког и одељења примењене уметности 2019. придружује се и збирка фототеке-документације.
Наш музеј поседује завидан број негатива који чувају историју и културу нашег поднебља од почетка XX века до данас. Сцене и портети знаменитих личности као и грађанских породица, изглед нашег града који се временом мењао, индустрија, сцене из свакодневног живота су само неке од садржина фотоматеријала. Захваљујући очима фотографа који су забележили наведено, ове фотографије су постале битан документ који је сведок једног времена.
Збирку чини око 8000 негатива и позитива. Негативи су подељени у неколико врста и категорија. Лајка формат 35мм, 6х6цм (средњи формат), стаклни негативи различитих формата и слајдови. Послагани у адекватним ковертама са инв. бројевима, разврстани су по одељењима. Архелошко (терени од ‘50, фотографије предмета из збирке), етнологија, историја, примењена уметност и уметничко одељење као и фотографије са отварања изложби из ‘70, ‘80 и ‘90 година прошлог века. Материјал који се налази у новој збирци се води као културно добро. У наредном периоду радиће се на ревизији и инветарисању фототеке као и на дигитализацији исте.
О збирци се стара виши кустос, аутор Душану Маринковић.
Одељење фототеке представља допринос како музеју тако и самом граду и околини.