Srpski (SR) English (UK)     FacebookTwitter

 

NARODNI MUZEJ ZRENJANIN

Parapetna ploča

U Zbirci primenjene umetnosti Umetničkog odeljenja čuva se više gipsanih odlivaka koji su proizvođeni u nekadašnjoj bečkerečko-petrovgradskoj kompaniji "Udovica Jakova Gutmana i sinovi". NekadašnjI kustos Muzeja Vukica Popović otkrila je ove reljefe prilikom terenskog rada i Valorizacije starog gradskog jezgra u proleće 1968. godine. Među reprezentativnim primercima iz ove manufakture nalazi se i parapetna ploča sa ventilacionim otvorima (inv. br. 846). Na njoj je predstavljen ženski lik i ažurirani neogotički ornamenti u vidu trolista i četvorolista. Kalup u istoricističkom maniru izrađen je oko 1900. godine. Ovakva ploča se još uvek može videti na fasadama više građevina u gradu i okolini, kao što je rodna kuća narodnog heroja Boška Vrebalova u Melencima.