Srpski (SR) English (UK)     FacebookTwitter

 

NARODNI MUZEJ ZRENJANIN

Kaljeva peć

U mesecu u kojem čekamo da kalendarski stigne zima eksponat koji predstavljamo je kaljeva peć iz Zbirke primenjene umetnosti Narodnog muzeja Zrenjanin.

U prvoj prostoriji stalne postavke nalaze se eksponatikoji vremenski pripadaju periodu od kraja XIX do pete decenije XX veka i koji imaju stilske odlike novog stila promovisanog na Svetskoj izložbi u Parizu 1900. (u našoj sredini najčešće nazivan ogsecesija), a među njima je i jedna kaljeva peć koja uvek privuče pažnju posetilaca.

Radi se o keramičkoj peći izrađenoj krajem XIX – početkom XX veka u mestu Budweis (danas Češke Budjejovice). Peć ima odlike eklektizma i stila secesije, a dobijena je na poklon od Božice Dautović 1990. godine (njena majka je testamentom ovaj predmet namenila Muzeju).

Peć stoji na plitkom postamentu od keramičkih pločica mrke boje. Telo peći je oslonjeno na lavljim šapama. Oblepljena je mrkim i pločicama sa tirkiznim, četvorolisnim stilizovanim cvetovima. Ukrašena je vertikalnim brazdama, listovima, i stilizacijom u obliku srca. Na vrhu su dva pokretna zabata. Vratanca su od metala sa secesijskim geometrijskim ornamentalnim ukrasom.