Promocija knjiga “Kolonistička naselja” i “Kuća i hleb”

May 16, 2022

U okviru izložbe „Strma ravnica. Sto godina od kolonizacije Vojvodine 1921. godine” u Salonu Narodnog muzeja Zrenjanin u sredu, 18. maja 2022, u 19 časova biće održana promocija knjiga „Kolonistička naselja (1920–1941) Banat, Bačka, Srem” i „Kuća i hleb: kolonistička porodica u Banatu, Bačkoj i Sremu (1920–1941)” autora dr Milana Micića. Na promociji knjiga govoriće autor dr Milan Micić, istoričar i književnik, generalni sekretar Matice srpske, Dimitrije Mihajlović, kustos-istoričar Muzeja Vojvodine i koautor izložbe „Strma ravnica” i Radovan Vlahović, književnik i kulturni radnik, osnivač Banatskog kulturnog centra.

O knjizi „Kolonistička naselja”:

U svojoj studiji Milan Micić polazi od saz¬nanja da je u procesu agrarne reforme i kolonizacije u Kraljevini Jugoslaviji, sprovedenoj u periodu od 1920. do 1941. godine, u severnim krajevima (Banat, Bačka, Baranja, Srem, Slavonija) formirano 201 na¬se¬lje u kojima je uoči Drugog svetskog rata živelo oko 100.000 stanovnika. Ta nova naselja su podizana u pa¬nonskoj oblasti u blizini granica prema Mađar¬skoj i Rumuniji ili nešto dalje od granice, ili su iz¬građena uz postojeća naselja u kojima je uglavnom ži¬velo manjinsko nemačko, mađarsko i rumunsko sta-novništvo. U svakom slučaju, podizana su na goloj le¬dini. Od tih naselja autor je ovom prilikom ob¬rad¬io 20 iz Bačke, Banata i Srema. To su naselja: Ba¬nat¬sko Karađorđevo, Sirig, Hajdučica, Rastina, Voj¬vo¬da Stepa, Vladimirovac, Lužac, Crno Brdo, Alek¬sa Šantić, Lipovača, Aleksandrovo, Banatsko Vi¬šnji¬ćevo, Banatski Dušanovac, Vojvoda Bojović, Ko¬vin, Seleuš, Podlokanj, Tankosićevo, Pavliš i Rusko Selo.

O knjizi „Kuća i hleb”:

Istoriografska studija „Kuća i hleb : kolonistička porodica u Banatu, Bačkoj i Sremu (1920–1941)” za svoju temu ima tok kolonizacije na pomenutom prostoru koju je organizovala Kraljevina Jugoslavija u procesu agrarne reforme da bi zaštitila svoje nesigurne granice ka Mađarskoj i Rumuniji, izmenila etničku strukturu tog prostora, koja nije bila u korist južnoslovenskog (srpskog) stanovništva (Bačka, Banat), i dovela na prostor kolonizacije novoj državi odano stanovništvo (srpske ratne veterane – dobrovoljce iz dinarskih krajeva Kraljevine i srpske optante iz Mađarske i Rumunije) koji bi bili čuvari i simboli nove države na za nju nesigurnom prostoru.
Studija „Kuća i hleb” je personalizovana istorija jer za predmet svog istraživanja ima ljude i ljudske sudbine izazvane voljom i aktivnostima istorije. Vremenski usko omeđeno vreme (1920–1941), geografski usko omeđen prostor (kolonije stvorene procesom kolonizacije) omogućili su istraživaču „ulazak” u kolonističku porodicu, pospešili personalizaciju istorije u kojoj je objekat istoriografskog posmatranja i proučavanja istovremeno subjekat istorije, ali i njena žrtva.

O autoru: dr Milan Micić rođen je 1961. godine u Zrenjaninu. Diplomirao je istoriju na Filozofskom fakultetu u Beogradu gde je i doktorirao kod dr Mire Radojević sa temom „Razvitak novih naselјa u Banatu (1920–1941)” o međuratnoj kolonizaciji Banata. Radio je kao profesor istorije, direktor osnovne škole, a od 2009. godine kao pomoćnik za kulturno nasleđe i javne zbirke u Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama Pokrajinske vlade.
Autor je četrdeset knjiga iz istoriografije, istorijske esejistike dokumentarne proze, kratke proze i poezije. Istoriografske teme su mu srpski dobrovolјački pokret u Prvom svetskom ratu, kolonizacija Vojvodine u 20. veku, Srbi u Mađarskoj u 20. veku, istorija Banata i odnos književnog i istorijskog u srpskoj književnosti druge polovine 19. i prve polovine 20. veka.
Predsednik je Saveza udruženja potomaka i poštovalaca srpskih ratnih dobrovolјaca 1912–1918. Živi u Novom Sadu.

Da podsetimo: Izložba „Strma ravnica” predstavlja jedan vek života kolonističke populacije na vojvođanskim prostorima i rezultat je terenskog istraživanja u preko 30 mesta širom Vojvodine. Predmeti na postavci mahom su vlasništvo porodica potomaka srpskih ratnih dobrovolјaca i obuhvataju odlikovanja, oružje, dokumenta, narodne nošnje, polјoprivredna radila, građu, alat, pokućstvo i fotografije. Izložba predstavlja kulturno i materijalno nasleđe srpskih dobrovolјaca kolonista iz Velikog rata, a prate je dokumentarni filmovi koji govore o sećanju svedoka okupacije u Drugom svetskom ratu i sudbine dobrovolјačkih porodica, rušenja spomenika Kralјa Petra I Karađorđevića, gradnje dobrovolјačkih naselјa i pravlјenja hrane karakteristične za stari zavičaj kolonista. Autori izložbe su Bogdan Šekarić, muzejski savetnik₋etnolog, i Dimitrije Mihajlović, kustos₋istoričar iz Muzeja Vojvodine.

Pročitajte još

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja