Projekcija dokumentarnog filma „Pohod brigadira Ristića“ održaće se u ponedeljak, 16.12.2019.g. sa početkom u 19 časova u delu Salona NMZ u kom je postavljena izložba „Portreti narodnog kralja u umetničkim delima u prošlosti i sadašnjosti“.

Snimatelji Hadži Vladan Mijailović i Dimitrije Hadži Nikolić,

montaža Ksenija Savićević,

autor i urednik Božidar Đuran.

Ulaz je slobodan.

O FILMU

Kada je srpska vojska pod komandom vojvode Petra Bojovića 1.novembra 1918.oslobodila Beograd pukovi Moravske divizije raspoređeni su, posle nekoliko dana odmora, na obalu Dunava od Višnjice do Rama.Na drugoj obali reke na južnim granicama Austrougarske imperije ratni metež izgubljenog rata,drama carevine koja nestaje,bezvlašće i potpuna neizvesnost postaju svakodnevni život. U takvim okolnostima politički prvaci srpskog naroda u Banatu i Bačkoj, pre svega Jaša Tomić i advokati dr Slavko Županski iz Velikog Bečkereka i dr Nikola Dragičević iz Pančeva, stupaju u kontakt sa vladom Kraljevine Srbije.

U Velkom Bečkereku 31. oktobra osniva se Srpski narodni odbor koji čine najugledniji građani tog grada i faktički preuzima vlast u gradu. U sledećih nekoliko dana i u ostalim gradovima Banata Srbi formiraju svoja politička tela u nadi da će tako ostvarti svoj vekovni san ujedinjenja sa Srbijom.

Tokom noći 8. novembra 1918. general Petar Vuk Aračić i pukovnik Dragutin Ristić predvodeći Gvozdeni puk Moravske divizije prelaze preko Dunava u Pančevo. Tokom jutra sledećeg dana srpska vojska preuzima kontrolu nad svim važnijim ustanovama u Pančevu i tako otvara novu stranicu u istoriji grada.

U naredne tri nedelje vojnici Gvozdenog puka oslobodiće Kovačicu, Veliki Bečkerek, današnji Zrenjanin,Turski Bečej, današnji Novi Bečej, Veliku Kikindu, Karlovo, i stići nadomak Segedina. Ovaj marš omeđiće današnji srpski deo Banata i omogućiti srpskoj vladi da na mirovnoj konferenciji u Parizu dodatnim argumntima brani nade srskog naroda u Vojvodini, a da Beograd dobije strateško zaleđe i prestane da bude jedina prestonica u Evropi koja se nalazi na granici.