Pedagoška služba je osnovana 1969. godine sa osnovnim zadatkom da bogato kulturno nasleđe koje Muzej čuva učini dostupnim svim strukturama društva. Od osnivanja do danas, služba sa posetiocima svih uzrasta kontinuirano radi na upoznavanju i popularizaciji muzejskih sadržaja, tumačenju stalne postavke i tematskih izložbi.

U skladu sa tendencijama muzeološke teorije i prakse vremenom je delokrug rada proširen osmišljavanjem i sprovođenjem manuelnih i verbalnih radionica za decu i mlade, čiji je glavni cilj formiranje budućih generacija redovnih posetilaca i učesnika u muzejskim programima.

Godine 2006, pedagoška služba prerasta u Pedagoško–informativnu i njen rad postaje sveobuhvatniji: pored ostalih poslova, Služba je i dalje uključena u pripreme oko tematskih izložbi, ali osmišljava i organizuje i prateće programe u okviru svake akcije (projekcije filmova, audio-snimaka, digitalnih prezentacija, predavanja, radionica…), samostalno ili sa autorima izložbi. Takođe, postavlja i izložbe dečjih radova u okviru svoje već tradicionalne akcije “Odjeci”, izložbe sa tematikom posvećenom mladima, kao i izložbe mladih autora u prostoru Muzeja. Periodično, u saradnji sa kustosima i saradnicima Muzeja, Pedagoško-informativna služba organizuje i projekcije filmova, koncerte, književne večeri…

Saradnja sa medijima i različiti načini informisanja potencijalnih posetilaca veoma su nam značajni, pa tako pored pozivnica i plakata, najave, reportaže, prikazi i gostovanja na lokalnim, regionalnim i nacionalnim radio-stanicama i televizijama doprinose obaveštavanju najšire javnosti o aktivnostima Muzeja i sve većoj poseti.

Narodni muzej Zrenjanin, dobitnik je nagrade “Zlatni doboš” za 2006. godinu, koju dodeljuju zrenjaninski novinari i stručnjaci za marketing, okupljeni u Agenciji “Most medija”, za uspešnu saradnju sa medijima i plasiranje aktivnosti Muzeja u javnosti tokom 2006. godine.

Tokom 2014. godine, realizovan je projekat „Audio-video vodič kroz stalnu postavku Narodnog muzeja Zrenjanin”, koji je finansirala međunarodna humanitarna organizacija – Fondacija Stavros Niarchos. Vodič instaliran na tablet uređajima prilagođen je slepim, slabovidim, gluvim i nagluvim posetiocima, ali je dostupan i ostaloj publici. Tokom međuregionalne konferencije „Balkanski muzeji bez prepreka” u Sarajevu je predstavljeno 27 projekata, a prema glasanju učesnika, projekat Narodnog muzeja Zrenjanin za audio-video vodič kroz stalnu postavku je proglašen za treći najbolji projekat.