Sadrži dve zbirke – likovnu i primenjeno-umetničku.

Zbirka likovne umetnosti broji nešto više od 1500 predmeta i po značaju predstavlja jednu od najvrednijih umetničkih kolekcija u Vojvodini. Ona je svojevrsni presek svega onoga što se u okvirima zavičajne likovnosti dešavalo od XVIII veka, zalazeći sad već duboko u drugu polovinu XX veka. Najstariji eksponati Likovne zbirke potiču iz prve polovine XVIII veka i radovi su tzv. zografa, domaćih, uglavnom anonimnih slikara obučenih u manastirskim radionicama. Prateći dalje hronološki tok od baroka, klasicizma, bidermajera, romantizma, realizma pa sve do modernih pravaca XX veka, u Zbirci su zastupljena dela Dimitrija Popovića, Nikole Neškovića, Nikole Aleksića, Konstantina Danila, Đure Jakšića, Novaka Radonjića, Pavla Simića, Stevana Aleksića, Aleksandra Sekulića i dr. Posebnu celinu čine legati: Uroša Predića, Pauline Sudarski, Tivadara Vanjeka, Zlate Markov Baranji, Ljubice Tapavički, Friderike Bende i Vladislava Vukova. Najvredniji je Legat Uroša Predića, u kome se čuvaju slike, crteži, skice, inventar iz ateljea, lična prepiska, beleške, fotografije, dokumenta ovog poznatog umetnika iz doba akademskog realizma.

Rukovodilac Zbirke likovne umetnosti je Olivera Skoko, viši kustos-istoričar umetnosti.

Zbirka primenjene umetnosti čini poseban segment Umetničkog odelјenja. Najstarije akvizicije predmeta koji se čuvaju u Zbirci potiču još iz vremena osnivanja Muzeja. Međutim, osnivanje i uobličavanje Zbirke započinje tek nakon Drugog svetskog rata i završava se 1965. godine, kada je otvorena samostalna inventarna knjiga. Sve do 1986. godine jedan kustos je brinuo o dve umetničke zbirke, a od tada Zbirka primenjene umetnosti dobija sopstveno stručno lice. Istoričar umetnosti Mileva Šijaković postaje kustos 1992. godine, čime je postavlјen temelј za budući razvoj. Do sredine 2000-ih godina Zbirka dobija vlastiti depo za smeštaj predmeta. Usled širenja opsega delovanja na zaštiti pokretnog kulturnog, umetničkog i istorijskog nasleđa od 2016. godine na Zbirci rade dva kustosa-istoričara umetnosti.

Prema unutrašnjoj organizaciji predmeta Primenjeno-umetnička zbirka deli se na više kolekcija, kao što su: Staklo–keramika–porcelan, Metal i nakit, Nameštaj i obrada drveta, Primenjena grafika i fotografija, Oprema i rasveta. Posebne kolekcije predstavlјaju Arhitektura i obrada kamena i Tekstil koje su u fazi evaluacije i formiranja. Složenu strukturu Zbirke, organizovanu prema materijalu i nameni, sjedinjuju stilske i vremenske odrednice u rasponu od postvizantijske umetnosti i baroka do modernih tendencija u vidu art dekoa, funkcionalizma i pop arta. Predmeti koji se čuvaju, proučavaju i izlažu potiču od najznačajnijih evropskih proizvođača iz domena primenjene umetnosti, kao što su Bečka manufaktura porcelana, Staklara Harahov, fabrika metala Argentor – Rust & Hecel i dr., ali i onih ne manje značajnih – lokalnih, kao što su fabrike nameštaja Anton Bence & sin, cementne robe Udova Jakova Gutmana i sinovi i dr. Zbirka danas broji više od 800 inventarnih jedinica.