Profesija konzervatora umetnina je široko područje i obuhvata brojne specijalnosti kao što su: konzervacija arheoloških predmeta, keramike, stakla, metala, slika, knjiga i papira, kože, itd.
Konzervatorske aktivnosti uključuju proveru stanja, dokumentarisanje, rad na samom predmetu , kao i preventivnu zaštitu. Sve ove delatnosti su potpomognute naučnim istraživanjem i obrazovanjem. Uloga konzervatora uključuje pregled, konzervaciju i očuvanje kulturne baštine korišćenjem bilo koje metode koja se dokazala delotvornom u održavanju predmeta u stanju što bliže izvornom, što je duže moguće.

Preventivna konzervacija

Mnogi predmeti osetljivi su na okolinu u kojoj se čuvaju – temperaturu, vlažnost vazduha, kao i  nivo osvetljenja i ultraljubičastog zračenja, pa tako moraju biti zaštićeni i čuvani u primerenim uslovima. Preventivna konzervacija je važan element zaštite i brige za zbirku. Jedna od bitnih odgovornosti je stvoriti i održavati okolinu povoljnu za opstanak zbirke.

Interventna konzervacija

Ovaj pojam odgovara bilo kom delovanju preduzetom od strane konzervatora, koji uključuje neposredan rad na artefaktima. Spomenuti postupci mogu uključivati čišćenje, stabilizaciju, popravak oštećenja ili čak dodavanje delova koji nedostaju. Od suštinske je važnosti da konzervator potpuno i precizno opravda bilo koje navedeno delovanje.

Drugi od vodećih principa svakako je ideja o reverzibilnosti primenjenih postupaka, odnosno da po potrebi sve izvedene akcije mogu biti potpuno uklonjene i da predmet može biti vraćen u stanje koje je prethodilo konzervatorskoj intervenciji. Iako je ovaj koncept i dalje jedan od vodećih principa profesije, danas se on sve više kritikuje, a pojedini praktičari ga označavaju kao suviše zbunjujuć i neodređen.

Konzervatorska služba kao takva tj. u ovom sastavu kojem jeste (Jelena Gvozdenac Martinov – slikar-restaurator, Tatjana Petrović – operativni tehnolog za konzervaciju metala, Dijana Boroš – operativni tehnolog za konzervaciju keramike, Olivera Janjuš Starčević – konzervator tehničar, Momirov Artur – konzervator tehničar) postoji u poslednjih desetak godina i za taj period, zahvaljujući mnogobrojnim projektima restaurirano je i konzervirano preko 1000 predmeta.