Crna Bara – Prkos

Arheološko nalazište Prkos – Crna Bara je već duže od pola veka poznato u stručnoj literaturi. Iskopavanja na tom lokalitetu, sprovedena u prvoj polovini 20. veka, nakon dve kratke istraživačke kampanje u ratnim uslovima, bila su skromnog obima. Njihovi rezultati su, međutim, nadmašili sva očekivanja istraživača, jer je utvrđeno da je Prkos višeslojno praistorijsko nalazište i srednjovekovna nekropola.

 

Izdavač: Narodni muzej Zrenjanin

Za izdavača: Vidak Vuković

Autor izložbe i kataloga: Snežana Marinković

Recenzent: Dubravka Nikolić

Lektor: Bojana Vidović

Prevod rezimea na engleski jezik: Aleksandar Ivanov

Fotografija, grafički dizajn i priprema: Dušan Marinković

Konzervacija i restauracija predmeta: Hermina Grujić

Saradnik na izložbi: Miodrag Bešlin

Video prezentacija: Željko Veličkov

Štampa: Diginet

Katalog možete pogledati na sledećem linku

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja