Ćilimi iz zbirke Narodnog muzeja Zrenjanin

Kolekcija ćilima Etnološkog odeljenja Narodnog muzeja u Zrenjaninu formirala se i nastajala uporedo sa osnivanjem samog Muzeja i Etnološke zbirke unutar njega. Iako je Muzej osnovan 1906. godine, prvi konkretniji, pisani podaci vezani za Etnološku zbirku potiču iz 1913. godine. Naime, te godine je Friđeš Grinbaum, sin velikobečkerečkog trgovca i kolekcionara Vilmoša Grinbauma, poklonio Županijskom muzeju deo kolekcije koju je ova porodica godinama prikupnjala sa istančanim ukusom. Među poklonjenim predmetima našla su se i četiri starinska ćilima.

 

Izdavač: Narodni muzej Zrenjanin

Za izdavača: Božidar Vorgić

Autor teksta i izložbe: Rajka Grubić

Prevod rezimea na engleski: Ksenija Zorić

Fotografije i grafički dizajn: Dušan Marinković

Štampa: Štamparija Diginet

Katalog možete pogledati na sledećem linku

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja