„Banatski dani teku”

Aug 8, 2022

U Atrijumu Narodnog muzeja Zrenjanin u periodu od 12. do 14. avgusta biće održana manifestacija „Banatski dani teku” tokom koje će biti predstavljeno nematerijalno kulturno nasleđe jedne izuzetno bogate multikulturalne sredine kakav je Banat.
U muzejskom Atrijumu, u okviru tri dana, učesnici programa će predstaviti sopstveno nematerijalno kulturno nasleđe preko tradicionalne izvođačke umetnosti, zatim tradicionalnih umeća, veština i zanata i na kraju preko tradicionalne banatske kuhinje. Učesnici programa su predstavnici većinskih naroda koji naseljavaju Banat: Srba, Rumuna, Slovaka i Mađara.
Projekat je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, a autorka projekta je mr Rajka Grubić, muzejski savetnik-etnolog Narodnog muzeja Zrenjanin. Takođe, manifestaciju su pomogli Grad Zrenjanin, kompanija Gomeks, Udruženje privrednika ZREPOK i Relax International Zrenjanin.
Značaj ovog projekta se ogleda, pre svega, u širenju svesti o osobenostima kultura koje postoje u Banatu, utiče na interkulturni dijalog i pruža podršku udruženjima i pojedincima koji još uvek čuvaju znanje o osebenostima i samosvojstvenostima sopstvenog kulturnog nasleđa.

Prvog dana festivala lokalne zajednice će se predstaviti tradicionalnom izvođačkom umetnošću – muzikom, pesmom i igrom.
Drugog dana biće predstavljena tradicionalna umeća, veštine i zanati. Posetioci će imati priliku da se upoznaju sa znanjima vezanim za preradu i upotrebu nekada najzastupljenije sirovine – vune. Akteri će presti i upredati niti, plesti i tkati na razboju. Biće predstavljen i jedan od najstarijih zanata, a to je pustovanje vune. Posetioci će imati priliku da uživo prate i posmatraju ovu staru tehniku kojom su izrađivani brojni upotrebni i odevni predmeti.

Trećeg dana biće predstavljena tradicionalna trpeza. Izgled trpeze i njen sadržaj čine krunu etno-bogatstva jednog naroda ili regije. Iz tog razloga biće predstavljen tradicionalni Nedeljni ručak, gde će se svaka etnička grupa predstaviti svojim najkarakterističnijim jelima.
Početak programa je svakog dana u 18 časova. Ulaz je slobodan. Dobro došli!

Program:
petak, 12. avgust, od 18h – Muzika, pesma i igra

Učesnici:
• Memorijalni centar dr Janko Buljik (Kovačica) – Dečija svadba, scenski igrokaz (Moderatori igrokaza: Lea Cickova, Ema Hrkova i Iva Đuričekova; Umetnički rukovodilac: Pavel Balaž)
• Društvo za negovanje narodnih običaja i tradicije Buzavirag – Izvođačka grupa Čavargok (Novi Itebej) – Narodne igre sa područja Jasšag (Koreografi: Česak Balaž i Česak Korčik Aniko; Umetnički rukovodioci: Varga Iboja i Lenđel Ana)
• Udruženje građana Banatske gajde (Zrenjanin) – Vanja Ilijev (gajde) – Izvorna pevačka grupa Seferini – Izvornе pesme iz Banata (Umetnički rukovodilac: Vanja Ilijev)
• Mesni odbor Matice slovačke Belo Blato (Belo Blato) – Splet slovačkih narodnih igara i pesama – Anastasija Mišić govori pesmu (Umetnički rukovodilac: Tamara Hromčik; Koreograf: Jasmina Hromčik)
• Udruženje za umetnost i kulturu Rumuna „Vikentije Petrović Bokaluc“ (Torak) – Tradicionalne narodne igre iz Torka, Orkestar „Lira“ (Koreograf: Pera Okolišan i Đorđe Bute; Dirigent: Filip Baloš)
• KUD Đerđef (Zrenjanin ) – Narodne igre iz Banata – Idem ja ide kaldrma, narodna pesma predstavlјena kroz igrokaz na sceni (Umetnički rukovodilac i koreograf: Milorad Mića Đurić)
• KUD Petefi Šandor (TORDA) – Mađarski narodni ples ŠOMOĐI – Mađarski narodni ples – RABAKEZ – CITRAŠI – Vojvođanske mađarske pesme –HOR – mađarske narodne pesme (Koreografi: Rac Bernadeta i Dobai Aniko; Rukovodilac: Šari Enike)

subota, 13. avgust, 18h – Stari zanati i tradicionalna umeća (Pustovanje vunom, tkanje, Predenje, pletenje i vez vunom)

Učesnici:
• Zoran Sljepčević, tkanje (Zrenjanin)
• Gordana Dunai, tkanje (Zrenjanin)
• Viorika Magda, pustovanje vunom (Ečka)
• Grujić Julijana, pletenje vunom, (Zrenjanin)
• Kirćanski Mara, predenje na preslici, (Zrenjanin)
• Aćimov Dara, pletenje vunom (Elemir)
• Vuković Zorica, pletenje vunom (Elemir)
• Fijat Violeta, vez vunom (Ečka)
• Ladvanski Anuška, pletenje vunom (Ečka)

nedelja, 14. avgust, 18h – Tradicionalna banatska trpeza

Učesnici:
• Udruženje žena REMUS (Mužlјa)
• Klub žena MUŽLJA (Mužlјa)
• Udruženje žena GRADNULIČKI BISERI (Zrenjanin)
• Asocijacija žena MZ ELEMIR (Elemir)
• Udruženje žena RUŽA (Aradac)
• Klub žena BELO BLATO (Belo Blato)
• Udruženje žena BANAĆANKE – TORAK (Torak)

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja