FacebookTwitter

 
lat | cir | eng

NARODNI MUZEJ ZRENJANIN

Javna nabavka usluga štampanja 27.09.2018

27.09.2018. Poziv, link

27.09.2018. Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti. ovde

03.10.2018 Izmena i dopuna konkursne dokumentacije, link

03.10.2018 Dodatne informacije ili pojašnjenja, link

03.10.2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda, link

15.10.2018. Odluka o dodeli ugovora, link

09.11.2018 Obaveštenje o zaključenom ugovoru. link